Contact

Huub Overbeek

Huub Overbeek

Huub is een ondernemende manager met 25+ jaar ervaring in de ICT. Hij denkt vanuit strategie en visie, maar heeft een hands-on mentaliteit als het gaat om vertalen naar roadmap en implementatie. Huub beschikt over een zeer resultaat- en oplossingsgerichte instelling met een voorkeur voor crisis-projecten of interim-situaties. Hij wordt niet alleen gezien als manager, maar is vooral een leider, die richting geeft en een team inspireert en motiveert. Lean Management is hem op het lijf geschreven. Hij is een harde werker, die verantwoordelijkheid neemt en altijd komt met oplossingen. Huub zoekt altijd de aanpak die past en leidt tot resultaat. Passend in de organisatie, passend qua proces of techniek en passend met de mensen met wie hij de uitdaging aangaat. Creativiteit, originaliteit, een pioniersgeest en passie kenmerken hem hierin. Zijn credo is daarom “talenten boven structuren”; elk project of programma is mensenwerk en het succes hangt vaak af van een aantal sleutelfiguren. Een programma leiden betekent omgaan met multidisciplinaire teams, werken onder druk en rapporteren aan een veelheid aan stakeholders en belangen. Permanent aangehaakt blijven bij je stakeholders is essentieel. Huub beweegt gemakkelijk door een organisatie, is los in de omgang en zorgt op zowel formele als informele wijze voor betrokkenheid en commitment voor zijn plannen en aanpak. Binnen Arlande geeft hij leiding aan het Shared Service Centre initiatief, een nieuwe discipline binnen Arlande. Het is de bedoeling dat Arlande haar gezamenlijke ervaring op dit gebied bundelt en – samen met haar doelgroepen Onderwijs en Zorg – vertaalt naar effectieve “best practices” voor klanten, die overwegen te gaan samenwerken in een Shared Service Centre. Zelf heeft hij een succesvol SSC opgezet en 5 jaar geleid voor 4 grote ROC’s in het noordoosten van het land.