Contact

Harry Pennings

Harry Pennings

Ik ben een ervaren en praktisch ingestelde project professional met expertise binnen de overheid, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de gezondheidszorg. Binnen deze sectoren heb ik opdrachten uitgevoerd in complexe en veranderende organisaties. In het begin van mijn loopbaan ben ik vooral actief geweest in het verbeteren van processen. Later ben ik in de rol van project- en programmamanager gaan opereren en als multi-project manager, waarbij ik ook een voorbeeldfunctie vervul naar de interne projectleiders en managers toe. De laatste jaren ben ik tevens actief in de rol van portfolio controller resp. manager PMO, waarbij ik de informatievoorziening en de communicatie hierover (voortgang, planningen en financieel) voor de portfolioboard, de regie- en stuurgroepen verzorg en optimaliseer én de aansturing, opleiding en coaching van de projectleiders voor mijn rekening neem. De kwaliteitsbewaking van de opgeleverde documenten en gebruikte templates. Voor het document management van zowel de projecten als het PMO heb ik gebruik gemaakt van zowel SharePoint als netwerkschijven. Mijn kracht ligt in het me snel vertrouwd maken met de setting waarin gewerkt wordt, en met relatief weinig structuur mensen leer werken in (nieuwe) structuren en daaraan meebouw. Ik ben een goed luisteraar, weet snel mijn weg in een organisatie te vinden en opereer tactvol en handelend. Ik pak door waar mogelijk en neem verantwoording voor afspraken die gemaakt worden. Door mijn achtergrond kan ik zowel optreden als een gesprekspartner voor klanten, management als techniek, vooral op operationeel, tactisch en – steeds beter – op strategisch niveau.