Contact

Harald Schuren

Harald Schuren

Met meer dan 20 jaar ervaring als interim (project) manager hou ik me vooral bezig met het inrichten, organiseren en uitvoeren van IT gerelateerde programma’s of projecten. Ik richt me daarbij op het leveren van een resultaat dat bijdraagt aan het verbeteren van de IT prestatie binnen de organisatie en het motiveren en bouwen van het team. Veelal spelen deze projecten zich af op het snijvlak van business en ICT en leveren mijn overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden, conceptueel vermogen in combinatie met een goed ontwikkeld zicht op de inrichting en bedrijfsprocessen van de organisatie een positieve bijdrage aan het slagen van de projecten. Daarbij blijft het gewenste resultaat centraal staan en is voor mij het creëren van draagvlak en motivatie een belangrijk onderdeel van het behalen van succes. Vanuit doelen en visie de vertaling maken naar concrete programma- of projectplannen plaatsen mij vaak centraal in de oplevering van complexe projectresultaten, het managen van outsourcing en implementatietrajecten, procesverbeteringen in ICT omgevingen of het coördineren van applicatie verandertrajecten. Hoofdlijnen en afhankelijkheden van gelijktijdig lopende trajecten staan scherp op mijn netvlies. Ik ben gewend te werken in zowel commerciële als onderwijsomgevingen en weet daarin dankzij mijn ervaring, inlevingsvermogen, directheid en resultaatgerichtheid de juiste balans te vinden om de gewenste voortgang te bereiken. Vrijwel zonder uitzondering gaat het om multidisciplinaire trajecten in omgevingen die vragen om sensitiviteit en structuur maar waar hoofdlijnen van het programma of project en afhankelijkheden van gelijktijdig lopende trajecten scherp op mijn netvlies staan. Mijn sterke eigenschap is dat ik resultaatgericht, pragmatisch, stressbestendig en zelfstandig toewerk naar het optimale resultaat voor afdeling en organisatie.