Contact

Florian Harderwijk

Florian Harderwijk

Vanuit Florian zijn technische achtergrond en ervaring in migratie- en veranderingstrajecten kan hij als projectmanager snel de essentie doorgronden. Van daaruit kan Florian veranderingen in een organisatie effectief managen waarbij de huidige operatie zo min mogelijk wordt verstoord. Aangevuld met zijn ervaring in de educatieve en financiële sector bij onder andere het APG, NHL Hogeschool en Hogeschool Leiden en als lijnmanager weet Florian wat er voor de gebruikersorganisatie nodig is om met het projectresultaat aan de slag te kunnen. Als projectmanager in migratie- en implementatietrajecten heeft Florian veelvuldig output geleverd onder enorme tijdsdruk. Frequente afstemming met belanghebbenden is dan noodzakelijk. Dit gaat Florian goed af. Ook sturing op visie op de lange termijn is een doel dat hij nastreeft en bewaakt. Hierbij kan gedacht worden aan optimalisatietrajecten. Ervaring heeft Florian als projectmanager, migratiemanager, lijnmanager en business analist. Speerpunten hierin zijn optuigen nieuw data warehouse bij Hogeschool Leiden, verander-management (projectmatig werken), werkplekmigratie, innovatie binnen onderwijs (video, tablet-gebruik, stage-applicatie), procesoptimalisatie, pakketimplementatie (HRM, CRM), communicatie naar verschillende doelgroepen (in- en extern), ketenregie en leidinggeven. Florian is een manager van resultaat. Om resultaat te kunnen boeken is hij een gesprekspartner op directieniveau, leveranciers, voor de gebruikersorganisatie en de projectmanagers en business analisten. Onbegrip tussen de eindgebruikers en project is een veel voorkomend gegeven. Door zijn achtergrond kan hij als geen ander beide werelden samensmeden en fungeert hij als bruggenbouwer. Door een snelle en zorgvuldige analyse van de situatie weet hij vaak ’Quick wins’ te realiseren (CIM). Andere specifieke eigenschappen die een prominente rol spelen in zijn werk zijn het planmatig uitvoeren van projecten, oog voor detail en het motiveren van collega’s door persoonlijke aandacht.