Contact

Florian Harderwijk

Verandermanager | Change Management

Florian Harderwijk

Als verandermanager kan Florian met zijn (technische- en functionele) achtergrond als ook ervaring in innovatie- en verandertrajecten snel de essentie doorgronden en resultaat behalen. Van daaruit kan hij veranderingen effectief managen waarbij de lopende operatie zo min mogelijk wordt verstoord. Aangevuld met zijn onderwijs- & overheid ervaring weet hij wat voor de gebruikers- en beheerorganisatie nodig is om met het opgeleverde (project)resultaat aan de slag te kunnen. Veranderen is lastig. Frequente afstemming met opdrachtgever, leveranciers en belanghebbenden is een essentieel onderdeel voor een goed resultaat. Dit gaat hem zowel schriftelijk als mondeling goed af. Onbegrip tussen business en IT is een veel voorkomend probleem. Door zijn ervaring in verschillende rollen én communicatieve vaardigheden kan hij als verbinder beide werelden samenbrengen. Hij wordt veelal getypeerd als bruggenbouwer. Andere kenmerkende vaardigheden in mijn werk zijn regie en structuur aanbrengen, coaching en begeleiding van collega’s en lef. Florian is een manager van resultaat en stuur op basis van het principe ‘afspraak is afspraak’, waarbij hij vertrouwen heeft en verantwoordelijk neerleg bij de specialist. Om de resultaten te boeken is hij een toegankelijke gespreks- en sparringpartner voor management- & projectteams, hoger management, leveranciers, gebruikers- en beheerorganisaties. Andere specifieke eigenschappen die van Florian een effectieve veranderaar maken zijn het planmatig uitvoeren van (optimalisatie)projecten, zelf startend, analytisch, oog voor detail en het motiveren van collega’s door persoonlijke aandacht.