Contact

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap

Projectmatig werken is bij veel organisaties een gangbare werkwijze, vooral wanneer veranderingen doorgevoerd moeten worden. Hoewel Projectleiders vaak wel worden getraind en begeleid hoe de effectiviteit vergroot kan worden, het project af te bakenen en te faseren, afspraken ‘SMART’ te maken en de resultaten te beïnvloeden, blijft de praktijk vaak nog weerbarstig. De opdrachtgever ervaart (soms te laat) dat planningen en budgetten van projecten alsnog overschreden worden. Het is voor de opdrachtgever noodzakelijk om vroegtijdig deze projectresultaten positief te beïnvloeden. Door middel van de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap, een workshop waarin veel specifieke onderwerpen uiteengezet worden en veel onderlinge discussie plaats vindt, krijgen de deelnemers inzicht in de invloed van de opdrachtgever.

Als opdrachtgever kunt u het projectresultaat tenslotte vaak meer beïnvloeden dan u denkt. Met kennis en vaardigheden, maar vooral ook door te weten wat wel en niet werkt en hoe iets werkt. Niet in de laatste plaats gaat het hier ook over de attitude. Deze zorgt voor zichtbaar gedragen eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Goed opdrachtgeverschap is randvoorwaardelijk voor het behalen van succes. Het is dé gelegenheid om de visie en beleving als opdrachtgever te spiegelen met vak-professionals. Goed opdrachtgeverschap zorgt ervoor dat de rollen en verwachtingen van de opdrachtgever én opdrachtnemer helder zijn. Er wordt in de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap aandacht geschonken aan het ontwikkelen van zowel expertise als aan effectief gedrag. De Masterclass is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers, stuurgroepleden en MT-leden.

In twee dagdelen krijgen opdrachtgevers aan de hand van praktijksituaties handvatten aangereikt, waarmee effectief opdrachtgeverschap ontwikkeld kan worden. Het ontstaan van een project en de procesgang daarvan, de business case, rollen binnen PRINCE2, de effectiviteit van managen, maar ook de noodzakelijke activiteiten voor, tijdens en na afloop van het project passeren de revue. De open inschrijving voor de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap maakt gebruik van een standaard programma. Bij de inhuis versie wordt vooraf een gesprek gevoerd om de Masterclass op maat te maken, waardoor aan de hand van eigen praktijksituaties specifiek ingegaan kan worden op de behoefte van de eigen organisatie.

Het resultaat van de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap is het besef op welke wijze gezorgd kan worden voor:

  • een goede aansluiting van projectdoelen op organisatiedoelen;
  • een betere samenwerking tussen opdrachtgever en projectleider;
  • een hoger projectresultaat;
  • lagere kosten door heldere budgetbewaking;
  • een opdrachtgever die in control is.

Arlande helpt
De Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap is een onderdeel van het Arlande opleidingstraject Professionaliseren Projectmatig Werken. Dit is opgezet vanuit een ruime ervaring met de Arlande best practices. Naast de Masterclass zijn er ook verdiepingstrainingen en coachingstrajecten voor opdrachtgevers, portfoliomanagers, projectleiders en -medewerkers. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Hanzehogeschool: Masterclass Opdrachtgeverschap

De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hbo-instelling in het noorden van Nederland, opgericht in 1986. Hanzehogeschool had de behoefte om het management meer bewust te maken van wat van hen verwacht mocht worden in hun rol als opdrachtgever. Hierbij was het van belang dat het management weet wat voor activiteiten zij in hun rol uit dienen te voeren en hoe zij daar invulling aan geven.

 
Vacansoleil: Bewustwording Opdrachtgeverschap

Vacansoleil heeft gevraagd het management meer bewust te maken van wat van hen verwacht wordt in hun rol als opdrachtgever c.q. opdrachtnemer. Daarbij was het niet alleen van belang dat tot een eensluidende mening gekomen werd over wat de activiteiten zijn, maar ook hoe zij daar het beste invulling aan geven. Ook was het van belang dat hen duidelijk werd wat de verschillen zijn in hun lijnmanagement rol en hun (tijdelijke) rol als opdrachtgever.