Contact

Leergang Projectmanagement

Leergang Projectmanagement

Alle organisaties hebben te maken met veranderingen. De redenen zijn divers. Denk aan omgevingsveranderingen, zoals een ander economisch klimaat, nieuwe klanteisen of overheidsmaatregelen. De aanleiding voor verandering kan ook vanuit de organisatie zelf komen, te denken valt aan nieuwe technologie of duurzaamheidsambities. In alle gevallen gaat het erom dat de organisatie flexibel kan inspelen op omgevingseisen en haar taken beter kan vervullen om meerwaarde te leveren voor klanten.

Hoe pijnlijk is het dan dat, ondanks grote inspanningen, veel veranderprocessen niet het beoogde resultaat behalen. Klanten merken geen verbeteringen, beleid wordt niet uit gevoerd, doelen worden niet behaald, en medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster. Het gaat vaak om ingrijpende veranderingen, zoals wijziging van bedrijfsprocessen en -systemen, uitbesteding van taken, cultuurveranderingen of innovatieprojecten. Of het gaat om de invoering van nieuw beleid waarover de betrokkenen achteraf ontevreden zijn omdat de problemen niet zijn opgelost. Veranderen gaat dus blijkbaar niet vanzelf. Gebruikelijke verklaringen voor het vastlopen van veranderingen zijn het ontbreken van visie, de starre structuur, de machtsverhoudingen in de organisatie, de mensen en de cultuur. Een starre structuur en het ontbreken van visie belemmert een gemeenschappelijk perspectief op problemen en oplossingen. Onzekerheid onder het personeel maakt mensen afwachtend. En de bestaande organisatie - cultuur maakt het lastig om anders te gaan werken. Deze beletsels gaan over kenmerken van de organisatie en eigenschappen van individuen. Het is ook van groot belang te kijken naar de aanpak en inrichting van het veranderproces en naar het handelen van verandermanagers en opdrachtgevers. Arlande biedt u dat perspectief en de oplossingen.

Arlande helpt bij veranderen én professionaliseren!

Wat kan Arlande voor u betekenen bij het realiseren van uw veranderambities? Wij hebben een visie en aanpak ontwikkeld om veranderorganisaties te professionaliseren. Daarmee zijn wij in staat om uw verandervermogen aanzienlijk te verbeteren. U maakt de goede keuzes, u pakt veranderingen doordacht en efficiënt aan en resultaten en doelen worden behaald. Diensten die wij daarvoor hebben ontwikkeld richten zich op het inrichten van uw veranderorganisatie, het professionaliseren de veranderaars en opdrachtgevers, het inrichten van belangrijke veranderprocessen en het aanreiken van verandermethodieken. Met andere woorden we zorgen dat uw organisatie professioneel kan veranderen. We hebben dat inmiddels meerdere malen succesvol gedaan en de opdrachtgevers zijn daar lovend over. 
Bij Arlande werken zeer ervaren project- en programmamanagers die leiding kunnen geven aan uw veranderingsprojecten en -programma’s. Zij zorgen niet alleen dat uw veranderingen succesvol verlopen maar zorgen ook voor kennisoverdracht en professionalisering van uw organisatie.

Oplossingen met opdrachten

Nova College: Trainingsprogramma Projectmanagement

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om hierin een rol te spelen. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Hiermee kan regie gevoerd worden op de realisatie van het veranderprogramma.

 
Stichting Elisabeth: Trainingsprogramma Projectleiders

Voor de periode van 2013-2016 heeft Stichting Elisabeth een strategie geformuleerd, waarvoor verschillende veranderingen noodzakelijk waren. Arlande is in opdracht van de Raad van Bestuur gevraagd om de Stichting hierbij te ondersteunen. Op basis hiervan is een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld met 30 projecten. Om ervoor te zorgen dat de projecten ook echt succesvol gerealiseerd worden is er door Arlande een trainingsprogramma verzorgd voor projectleiders.

 
Etam: Maatwerk Leergang Projectmanagement

Voor Etam heeft Arlande een maatwerk leergang voor projectmanagement ontwikkeld; gericht op de Etam praktijk en gestoeld op de Arlande ‘best practises’. De leergang bestond uit 4 sessies waarin een – voor Etam – juiste mix is gemaakt tussen de structuur- en de gedragsaspecten van projectmanagement.

 
Professionaliseren ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 9.500 studenten en ongeveer 950 medewerkers. Arlande is gevraagd om mee te helpen met het behalen van de doelstelling: in de top drie van beste middelgrote ROC’s van Nederland behoren.