Contact

Coaching Projectmanagers

Coaching Projectmanagers

Op basis van de Arlande Leergang Projectmanagement is een projectmanager / projectleider in staat zelfstandig projecten te leiden. In de praktijk blijkt echter vaak dat er tijdens de projectuitvoering nieuwe vragen rijzen. Het kan zijn dat een bepaald project specifieke aandacht vereist, dat de opdrachtgever anders acteert dan verwacht of dat het vak projectmanagement toch meer vereist dan in eerste instantie gedacht.

Om de persoonlijke effectiviteit van de projectmanager / projectleider te vergroten en de gewenste projectresultaten te borgen, biedt Arlande coaching c.q. begeleiding aan. Dit is een ondersteuning door en voor projectmanagers. Onderwerpen bij deze coaching zijn bijvoorbeeld:

  • het omgaan met grote scopewijzigingen;
  • de resourceproblematiek in een projectmatrixstructuur;
  • het daadwerkelijk managen van de stakeholders;
  • het voorbereiden van belangrijke beslissingen.

Dit alles gericht op de dagelijkse praktijk in uw organisatie en op basis van een actueel project. Hierdoor heeft zowel de collega als de organisatie direct profijt van de coaching en projectmanagement ondersteuning.

Coaching en begeleiding is maatwerk, dat mag duidelijk zijn. Voorafgaand aan de coaching vindt er dan ook een intake plaats met de projectmanager / projectleider. Op basis van de intake worden afspraken gemaakt over de leerdoelen en het coaching proces. Hierdoor worden de gewenste resultaten, aanpak, doorlooptijd en frequentie voor de betrokkenen vooraf duidelijk.

Arlande helpt
Met professionele project begeleiding en de juiste project management ondersteuning leert u sneller dan via de weg van fouten maken. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Waternet: Professionalisering Projectmanagement

De dienstverlening van de afdeling Informatisering staat onder druk doordat er vanuit de business geregeld negatieve geluiden ontvangen worden. Het management heeft besloten een professionaliseringstraject rondom planmatig werken te starten met als motto “Afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt”.

 
ROC Nijmegen: Professionalisering Coaching Projectmanagers

Arlande is gevraagd om te helpen met het behalen van de organisatiedoelstelling: tot de top drie van beste middelgrote ROC’s van Nederland behoren. Om de daarbij behorende projecten goed uit te voeren heeft Arlande het vak Projectmanagement geprofessionaliseerd. Door middel van projectmanagement ondersteuning of begeleiding kregen projectleiders de mogelijkheid om hun skills te verbeteren.