Contact

Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Bij Arlande draait programma- en projectmanagement om het leveren van resultaten die daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsprocessen van de organisatie. Veranderingen realiseren wij onder regie en besturing van onze ervaren en programma- en projectmanagers.

Methodieken zijn belangrijk, maar enkel als middel om de gewenste resultaten te boeken. Veranderingen beschouwen wij altijd langs de as van de organisatie, de processen en bovenal het vermogen om te kunnen veranderen. We gaan graag de uitdaging aan om de beste vorm te vinden voor de organisatie, planmatig en doelgericht, strategische of een iteratieve aanpak.  

Aanpak

We verzorgen analyses om inzichtelijk te krijgen waar de organisatie nu staat en hoe de besturing daarvan is ingericht. Arlande maakt hierbij  gebruik van projectmanagement-methodieken zoals Prince2, MSP en Projectmatig Creëren. De analyses vertalen we naar een integraal plan waarbij de verandering wordt aangepakt. We houden rekening met de organisatie, processen, onderliggende informatievoorziening en de mens. Hierbij zorgen we ervoor dat de organisatie gedurende deze verandering de focus vasthoudt. 

We kunnen ook besturen op basis van een wendbare inrichting. We werken met backlogs, bepalen prioriteiten en voeren met zelfsturende teams binnen de organisatie multidisciplinair en stapsgewijs de veranderingen door. We realiseren direct resultaat, in kleine stappen. Agile werken of een programma-technische aanpak als SAFe zitten opgenomen in onze standaard aanpak.   

We werken op een waterval, Agile of een hybride manier toe naar de realisatie en implementatie van de benodigde veranderingen.  Dit wordt met het verbeteren van de processen en de veranderingen in het IV en IT-domein in samenhang naar succes gebracht. Indien gewenst, nemen wij de besturingskant  daarbij volledig in onze handen.  

We doen dit niet alleen, we werken intensief samen met alle betrokkenen binnen de opdracht, maar maken ook gebruik van de kennis en ervaring van onze Arlande collega’s. Door kennisdeling binnen Arlande wordt voorkomen dat we steeds opnieuw de aanpak of de inhoudelijke kennis moeten opbouwen, terwijl die al aanwezig is.  

Welke vorm je ook nastreeft, de Arlande professional zoekt voortdurend en nauwkeurig de balans tussen de verandering zelf en het kunnen blijven uitvoeren van de lijnwerkzaamheden binnen jouw organisatie. We bewaken dat de verandercapaciteit die beschikbaar is voor het programma of project op niveau blijft, en niet te vergeten of de beoogde meerwaarde van de verandering nog steeds valide is en zal blijven.  

Contact 

Wil je weten hoe Arlande jouw organisatie kan helpen, neem dan contact op met: Rob Knechten RKnechten@Arlande.nl