Contact

Project- en programmamanagement

Project- en programmamanagement

Een project op tijd en binnen budget afgerond krijgen met het gewenste resultaat, is voor veel organisaties nog een utopie. Toch is het mogelijk. De juiste besturing van het projectproces, een samenspel van opdrachtgever én projectmanager, zorgt ervoor dat het project succesvol is en dat het resultaat de gewenste toegevoegde waarde levert. Voorwaarden voor dit succes is de juiste besturing met goed projectmanagement en programmamanagement (methoden en technieken), ruime ervaring en de persoonlijkheid van de projectmanager (gedrag en karakter).

Gekwalificeerde en gecertificeerde managers

Arlande beschikt over gekwalificeerde en gecertificeerde managers met ervaring op het gebied van projectmanagement en programmamanagement. Door deze ervaringen zijn zij uitstekend in staat om te laten gebeuren wat er moet gebeuren. Zij hebben een duidelijk beeld van hoe project- en programmamanagement succesvol uitgevoerd dient te worden, staan voor resultaat en willen daar ook op afgerekend worden.

‘De juiste man op de juiste plek’

Bepalend voor een goed verloop van project-en programmamanagement opdrachten is de juiste voorbereiding en besturing. ‘De juiste man op de juiste plek’ is van cruciaal belang: de fit met de opdrachtgever en de project-/programmamedewerkers moet optimaal zijn. Arlande besteedt veel aandacht aan vragen met betrekking tot o.a. het gewenste resultaat, de cultuur en de te bereiken business doelstelling. Op basis hiervan is Arlande in staat de meest geschikte projectmanager of programmamanager voor te dragen die zorgt voor de benodigde besturing wat leidt tot goed resultaat. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

Rabobank: Managed Printing

Arlande heeft een rol gespeeld in het programma Managed Printing, waarbij lokale banken hun bestaande mix van meerdere merken printers en kopieerapparaten inruilden en over gingen op gecertificeerde Canon hybride printers volgens een managed (op afstand) concept.

 
NZa: Ontwerp Nieuwe Infrastructuur

Voor de fusie van de twee organisaties is het project Ontwerp Nieuwe Infrastructuur gestart. Gedurende het project en de geplande verhuizing naar het nieuwe gebouw bleek echter dat er als gevolg van o.a. de noodzaak tot Europese aanbestedingen (zowel bij ICT als bij Facilitaire Zaken), zo'n grote vertraging op te treden dat het zinvol werd om een zodanige uitloop te accepteren dat ook de gewenste outsourcing opgepakt kon worden. 

 
PANalytical: Veranderingsprogramma met IT implementatie

Arlande is gevraagd om tijdelijk de verantwoordelijkheid  te nemen voor de definitie en start van een veranderingsprogramma voor het implementeren van een nieuw business proces met ondersteunend IT landschap.

 
NIBC: Functie gerelateerde toegang informatiesystemen

 De Interne accountantsdienst van NIBC heeft de bedrijfsvoering getoetst aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van toegang tot informatie system. Aan de hand hiervan zijn verschillende maatregelen opgesteld. Om deze betreffende maatregelen te realiseren is een project opgestart. De maatregelen gelden hierbij voor alle vestigingen van de bank (Den Haag, Londen, Brussel en Frankfurt).

 
KvK: ICT projecten

De Kamer van Koophandel is een instelling voor het bedrijfsleven en helpt ondernemers om te starten en ondernemen in het binnen- en buitenland. De KvK zet zich in voor een open ondernemersklimaat. De KvK is een groot verandertraject gestart, waarvan verschillende ICT projecten onderdeel waren.

 
IntomartGfK: Organisatie-veranderingstraject

IntomartGfK is een fullservice marktonderzoeksbureau, dat onderzoeken van A tot Z uitvoert. IntomartGfK is een organisatie met hoog gekwalificeerde mensen die alles van hun vakgebied weten, maar die in de procesuitvoering, door de hoge werkdruk, fouten begonnen te maken. Doordat er in de productie bij Intomart veel zaken mis gingen, was er de noodzaak om een verbeter- en verandertraject in te zetten

 
HTM: Projectmanagement

HTM Personenvervoer is een Nederlands vervoersmaatschappij die het openbaar vervoer met tram exploiteert in de regio Haaglanden. Sinds 2006 exploiteert HTM ook lightrail onder de naam RandstadRail. Na een aantal negatieve ervaringen met grote projecten is het brede veranderprogramma Sc Projecten gestart. Het doel hierbij was om meer grip te krijgen op (strategische) projecten en er voor zorgen dat bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd konden worden. 

 
NedTrain: Coaching en projectmanagement

NedTrain is een specialist in onderhoud aan treinstellen en onderdeel van de NS Groep. Arlande is gevraagd om de Infrastructuur neer te zetten en het beheer te regelen voor het nieuwe Plannings- & Besturingssysteem Maximo van IBM dat NedTrain ging invoeren. Tijdens deze opdracht was Arlande voornamelijk bezig met het coachen van de NedTrain projectleiders in dit grote verandertraject en het omzetten van de bij hen beschikbare theoretische kennis naar een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. 

 
Cordares: Programmamanagement

Cordares wilde professionaliseren en meer klantgericht werken, maar was dat niet gewend vanuit het verleden. In politieke omgeving moesten snel veranderingen doorgevoerd worden, waarbij draagvlak een belangrijk issue was in verband met de verander-moeheid van de medewerkers. In opdracht heeft Arlande een IPS rapport geformuleerd met als doelstellingen een goedkope basisadministratie, hoogwaardigere serviceverlening aan klantgroepen en faciliteren tot groei.

 
DGN: Implementatie winkel managemen tsysteem

DGN Retail heeft de ambitie om de beste service bouwmarkten organisatie van Nederland te worden. Een uniform winkel management systeem in alle aangesloten winkels is daarvoor een voorwaarde. 

 

 

 
Hogeschool Inholland: ICT verhuizing

Sinds de fusie lag de uitdaging voornamelijk bij het motiveren en mobiliseren van directe en indirecte betrokken project-stakeholders en projectleden. Binnen de concerndienst ICT van de Hogeschool Inholland is Arlande verantwoordelijk geweest voor verschillende herhuisvesting projecten. Arlande heeft voor de dienst ICT vier nieuwbouw projecten uitgevoerd met de opdracht: het tijdig (voor de start van een nieuw studiejaar) inrichten van de (uitbreidings-) nieuwbouw qua ICT voorzieningen voor zowel de kantoor- als de onderwijsfunctie.