Contact

Interim Management

Interim Management

Soms is extra versterking of knowhow nodig bij verbetering of verandering en daardoor heeft u behoefte aan interim management. Interim management is er in vele verschijningsvormen en moet toegesneden worden op de huidige en gewenste situatie in uw onderneming. Arlande biedt diverse soorten interim management voor o.a.:

  • Crisis; als er snel verbetering en verandering moet plaats vinden.
  • Kwartier maken: voor de verandering van een oude naar nieuwe organisatie.
  • Overbrugging: bij een plotseling of tijdelijk ontstane vacature.
  • Exploitatie & beheer: voor het goed structureren en organiseren van de ‘run’-fase.

Bij de interim opdrachten wordt altijd vooraf, met u, een duidelijk resultaat gedefinieerd. Tussentijdse evaluaties voor eventuele verbetering zijn inherent aan de werkwijze van de managers. U wilt tenslotte iets bereiken maar niet out-of-control raken.

Geen opdracht zonder verandering of verbetering

Welke vorm van interim management dan ook nodig is, er moet altijd toegevoegde waarde gecreëerd worden in plaats van alleen op de winkel passen. Geen opdracht zonder verandering of verbetering. Bij de managers van Arlande zit ‘change’ dan ook in hun gedrag en karakter, met als doel een optimaal en blijvend resultaat. Arlande helpt!

Oplossingen met opdrachten

Manager IVT

Als Manager IVT verantwoordelijk voor de complete ICT van Nova College.

Matthieu Hendriks
Directeur / Manager IVT
 
Kiwa Prismant: Herinrichting datacenter

Kiwa Prismant B.V. en fluent Zorgadvies zijn per oktober 2012 gefuseerd onder de naam Kiwa Carity. Prismant was het kennis- en expertisecentrum van de zorgsector. Arlande heeft voor en tijdens de fusie gewerkt aan een opdracht voor het toenmalige Prismant. Arlande was tijden deze opdracht verantwoordelijk voor dit Datacenter. 

 
NZa: Ontwerp Nieuwe Infrastructuur

Voor de fusie van de twee organisaties is het project Ontwerp Nieuwe Infrastructuur gestart. Gedurende het project en de geplande verhuizing naar het nieuwe gebouw bleek echter dat er als gevolg van o.a. de noodzaak tot Europese aanbestedingen (zowel bij ICT als bij Facilitaire Zaken), zo'n grote vertraging op te treden dat het zinvol werd om een zodanige uitloop te accepteren dat ook de gewenste outsourcing opgepakt kon worden. Het project  is in samenspraak met de Raad van Bestuur daarom ook stil gelegd en heeft gediend als input voor de outsourcing van de ICT afdeling van de NZa.

 
NZa: Hoofd Stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering

Een manager van Arlande is voor, tijdens en na de vorming van NZa hoofd van het stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering geweest. In deze hoedanigheid heeft Arlande gezorgd voor een reorganisatie van de ondersteunende diensten. Dit betekent onder meer dat er gekeken is naar de mogelijkheden om de werkzaamheden op het gebied van ICT, catering, post & repro, inkoop en receptie op een andere manier te sourcen.

 
ProRail: Invoeren Service Delivery rol

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet, inclusief aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Uit een audit bleek dat de Service Delivery rol op de afdeling Business Intelligence Competence Center gemist werd. Op dit moment was er binnen ProRail nauwelijks meer vertrouwen in de afdeling. Arlande is gevraagd om te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen in de afdeling.  

 

 
ProRail: Interim management

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet, inclusief aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Uit een audit bleek dat de Service Delivery rol op de afdeling Business Intelligence Competence Center gemist werd. Op dit moment was er binnen ProRail nauwelijks meer vertrouwen in de afdeling. Arlande is gevraagd om te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen in de afdeling. 

 
NS: Verkeersleidingsysteem

De Nederlandse Spoorwegen is een Nederlands Spoorwegbedrijf en exploiteert ook internationale treinen. Besloten is dat het huidige Verkeersleiding (VKL) systeem van ProRail voor 1 januari 2016 vervangen moet worden, vanwege de complexiteit van de bijsturing van de treindiensten. Deze dient beheersbaar te worden, waardoor ze een slimmer, goedkoper en betrouwbaarder product kunnen bieden aan de treinreizigers. VKL verzorgt de bijsturing van Personeel, Materieel en Dienstregeling. 

 
Cordares: Professionaliseren als interimmanager

Cordares wilde professionaliseren en meer klantgericht werken, maar was dat niet gewend vanuit het verleden. In politieke omgeving moesten snel veranderingen doorgevoerd worden, waarbij draagvlak een belangrijk issue was in verband met de verander-moeheid van de medewerkers. In opdracht heeft Arlande een IPS rapport geformuleerd met als doelstellingen een goedkope basisadministratie, hoogwaardigere serviceverlening aan klantgroepen en faciliteren tot groei.

 

 
OCW/DUO: Interim management

Het Ministerie van OCW streeft ernaar dat iedereen in Nederland goed onderwijs volgt, cultuur kan beleven en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Het Ministerie van OCW/DUO heeft Arlange gevraagd mee te werken aan het oprichten van een professioneel ingerichte, financieel gezonde, bemenste en op het juiste niveau gepositioneerde afdeling met bijbehorend besturingsmodel, naadloos aansluitend op de Business Governance.  

 
ROC Nijmegen: Interim Manager Informatisering

Zo heeft een manager van Arlande onder andere de rol van Interim Manager Informatisering en Automatisering op zich genomen, waarbij er verantwoordelijk was voor het vormen van een afdeling ICT en een afdeling Informatiemanagement. Hiertoe behoorde het opstellen van het inrichtingsplan van de afdeling ICT inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en borging binnen het functiehuis.

 
ROC Nijmegen: Interim Directeur Operations

Een manager van Arlande heeft de rol als Directeur Operations op zich genomen bij het ROC Nijmegen. Het aansturen en bewaken van de dagdagelijkse werkzaamheden waren onderdeel van de verantwoordelijkheden. Op basis van de vraag om de ondersteunende werkzaamheden cq. diensten met minder personen uit te voeren is een voorstel gemaakt hoe dit te realiseren en is Arlande hier vervolgens mee aan de slag gegaan.

 
Hogeschool Inholland: Interim ICT Manager Projecten & Development

Arlande is binnen de dienst ICT van Hogeschool Inholland verantwoordelijk geweest voor het managen van een projectenportfolio van gemiddeld 40 projecten, gericht op het gebied van infrastructuur, pc uitrol, software ontwikkeling, implementatie onderwijs- en business applicaties.