Contact

Van PPM Light naar Wendbaar PPM

Project Portfolio Management (PPM) helpt het management om grip te krijgen op hun portfolio aan veranderinitiatieven en daarmee wendbaar te worden, om te kunnen reageren en anticiperen op veranderingen in de omgeving en om doelen te realiseren.

Arlande helpt met PPM Light, waarmee het management in staat is eenvoudig te prioriteren en snel start-stop beslissingen te nemen. De focus is op voortgang van deliverables en budget. Dit leidt tot goedkopere projecten en tot betere resultaten.

Arlande helpt organisaties bij het meer sturen op Samenhang in het portfolio. Dit leidt tot betere start-stop beslissingen en minder ‘snijverliezen’ in het behalen van doelen en strategie. Hulpmiddelen zijn onder meer de Doelenmonitor, Roadmaps (Metromap) en de Resourcemonitor.

Met het Verandervizier is de focus van het management gericht op het plannen en realiseren van concrete benefits (prestatieverbeteringen) en het zonodig snel switchen en daarmee de wendbaarheid te vergroten.

Wilt u weten hoe u uw organisatie en portfoliosturing wendbaar kunt maken?

Download hier de brochure of neem dan contact op met Arlande.

 

Opdrachtomschrijving

VU: Analyse bestaande situatie en veranderpotentieel

Om tot de top-10 wereldwijd van alle universiteiten te gaan horen, is de Vrije Universiteit een ambitieus veranderprogramma gestart met vele projecten, die grote druk leggen op de organisatie van onderwijs, andere diensten en vooral ook de dienst IT. Gekozen werd voor de aanpak van Arlande waarbij in korte tijd via twee workshops gezamenlijk met het management team en sleutelfunctionarissen een analyse met een streefbeeld werd bepaald en een gerichte analyse van de huidige situatie en het veranderpotentieel in de verschillende afdelingen werd uitgevoerd.