Contact

PPM Maturity Scan

U wilt de projectenbesturing in uw organisatie verbeteren. Maar waar en hoe te beginnen met Project Portfolio Management (PPM)?

De Arlande PPM Maturity Scan helpt u bij het doen van een nulmeting, zodat u de weet waar uw organisatie staat met de portfoliobesturing, welke ambities er zijn om daarin te verbeteren en via welke stappen u die ambities kunt bereiken.

Ontdek (gratis) wat de scan over uw organisatie zegt. Vul hier zelf de scan in!

Er zijn vier niveaus, te weten: Is uw portfoliobesturing ‘Los’? Heeft u al Grip op het portfolio? Stuurt u op Samenhang in het portfolio? Hoe Wendbaar bent u met uw portfolio van veranderinitiatieven? 

Wilt u meer weten over het Arlande PPM Maturity model, download dan hier de (gratis) PDF.

De analyse tijdens de Scan voltrekt zich in deze niveaus langs de sporen van besluitvorming, communicatie en competenties. Daarmee is er aandacht voor zowel de ‘harde’ als voor de ‘zachte’ kanten van de veranderingen die PPM met zich mee brengt.

Wilt u weten wat de scan voor u kan betekenen als beginstap in het invoeren of verbeteren van PPM? Neem dan contact op met Arlande.

PPM Maturity Scan

Opdrachtomschrijving

Nova: PPM implementatieplan

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om een rol te spelen in een groot verandertraject. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.