Contact

Agile Portfoliomanagement

Sinds de introductie van Agile is er veel veranderd in de veranderkant van organisaties. We zien verschillende werkvormen ontstaan. Sommige organisaties zijn geheel over naar structuren met product owners en scrum teams. Een aantal is aan het opschalen met bijvoorbeeld SAFe of LESS. Ook zijn er  hybride vormen waarin scrum teams, devops teams én projectteams samenwerken.

De organisatie van Portfoliomanagement verschilt in deze varianten, waarbij Arlande oplossingen bied zoals.

Agile portfoliomanagement voor hybride situaties

De portfoliobesturing en -voorbereiding waarin top- en middenmanagement participeren zorgt voor de selectie en het prioriteren van de projecten, voor het richten tijdens de voorbereidingsfasen van de projecten en voor het vaststellen van de oplevering van projectresultaten. De product owners en hun scrum teams zorgen voor de sprintplanningen en prioriteren en opleveren van user story’s daarbinnen.

Agile Portfoliomanagement voor SAFe omgevingen

Ook in Agile omgevingen is de business case van een initiatief belangrijke informatie voor prioritering en voor het nemen van startbeslissingen. Vooral op enterprise niveau, waar de Epic-owners prioriteiten stellen, de vragen verdelen over de value streams en release trains en de back log van Epics bewaken. Ook is er een rol bij het periodiek prioriteren van de backlog binnen een release train.

Wilt u weten hoe u in een Agile organisatie de kwaliteit van business cases en besluitvorming kunt verbeteren? Neem dan contact op met Arlande.

Agile Portfoliomanagement