Contact

Professionaliseren en verandermanagement

Maakt u zich zorgen over de wijze waarop het projectmanagement en het professionaliseren hiervan in uw organisatie plaatsvindt? Loopt de terugverdientijd van initiatieven regelmatig op doordat projecten te lang duren? Arlande helpt bij de professionalisering van projectmatig werken.

Projectmanagement is een vak

Men staat er vaak niet bij stil, maar projectmanagement is een vak. Naast goed projectmanagement is overigens goed opdrachtgeverschap minstens zo belangrijk om tot een succesvol resultaat te komen. Arlande biedt naast opleidingen en trainingen aan projectmanagers en projectleiders een Masterclass Opdrachtgeverschap aan, waarbij opdrachtgevers bewust worden gemaakt van hun invloed op projectresultaten en het professionaliseren hiervan. Wanneer Arlande een organisatie helpt beter projectmatig te gaan werken en de organisatie hiermee tracht te professionaliseren, dan richt Arlande zich op meerdere dimensies:

  • de menskant,
  • de proceskant en
  • de organisatiekant.

Professionalisering is een verbeterproces gericht op kennis, vaardigheden en attitude. Een opleiding ten behoeve van een het overdragen van kennis, een training om projectmanagement skills te oefenen en een workshop (Masterclass of Serious Game) om het meest effectieve gedrag te ontdekken. Bij Arlande staat daarbij 'wat werkt in de praktijk' centraal. Professionaliseren is overigens voor een organisatie vaak een verandering. Men gaat op een andere manier dan waaraan men gewend is geraakt werken.

Het professionaliseren van een organisatie verloopt over drie fasen waarin verschillende aanpakken nodig zijn om tot succes te komen: 

1. Bewustworden

De eerste fase is de 'Bewustwording' (van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam). Daarbij worden we vaak geconfronteerd met vastgeroeste patronen. Deze patronen zitten een mogelijke professionalisering in de weg. Deelnemers worden uitgedaagd: geprikt en geprikkeld, om daar samen achter te komen. Om het verandertraject ‘Professionaliseren van Projectmatig Werken’ tot een succes te brengen, is het krijgen van de juiste inzichten over de huidige werkwijze op het gebied van projectmanagement de eerste stap. Aspecten die eerdere pogingen tot organisatie ontwikkeling en professionalisering in de weg stonden, dienen geïdentificeerd te worden. De Arlande Verandermanagent Game, de Arlande Projectmanagement Game en de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap zijn ontwikkeld om samen met elkaar bewust te worden van een aantal kritische succesfactoren ten behoeve van deze professionalisering.

2. Bekwamen

De tweede fase is die van 'Bekwaming' (van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam). Op een aantal vooraf geïnventariseerde gebieden wordt in opleidingen en trainingen kennis en vaardigheid bijgebracht. Onderwerpen zoals Business Cases, Verwachitngsmanagement, Plannen en Schatten, Benefitsmanagement e.d. komen, afhankelijk van de behoefte, aan de orde. Deelnemers wordt deze zaken uitgelegd en aan de hand van eigen cases worden deze door hen in praktijk gebracht.

3. Borgen

In de derde fase wordt de rol van de eigen organisatie groter: de fase 'Borging' (van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam: vanzelfsprekend en de nieuwe mores van het bedrijf). Het geleerde consequent in praktijk blijven brengen en daar op toe zien, is de kern van de aktiviteiten in deze fase. Een externe spiegel en een goed voorbeeld is daarbij het meest behulpzaam. Niet straffen, maar corrigeren en niet mopperen maar aanspreken. Daarnaast belonen en stimuleren. Dat vormt ondermeer de aanpak in deze fase.  

Arlande helpt

Arlande is een organisatie van ervaren professionals die samen met hun klanten het resultaat maken. Het verandertraject ‘Professionaliseren van Projectmatig Werken' biedt verschillende diensten aan. Maak kennis met deze diensten! U bent van harte welkom op de Arlande Management Games en Arlande Masterclasses Opdrachtgeverschap, waar u uw ervaringen met projectmanagement en professionalisering uit kunt wisselen met andere organisaties en de projectmanagement-professionals van Arlande. Arlande helpt!