Contact

Veel gestelde vragen over Lean

Veel gestelde vragen over Lean

Wij voeren procesoptimalisaties uit op basis van de lean-managementfilosofie. Ongetwijfeld heeft u nog veel vragen over lean. Onderstaand een FAQ waarin we veel voor de hand liggende vragen proberen te beantwoorden. Wij gaan graag nog dieper in op uw specifieke vragen in een verkennend gesprek.

Is Lean vooral bedoeld om te bezuinigen?

Zeker niet! De methodiek zorgt er inderdaad voor dat er kosten worden bespaard in processen en systemen, maar het gaat vooral om klantwaarde en effectiviteit. Klantwaarde heeft ook betrekking op de prijs van een product of dienst. Het is een bekend verschijnsel dat een betere prijs voor een product of dienst leidt tot meer afname waar bijvoorbeeld de “overtollige” medewerkers weer kunnen worden gebruikt.

Is Lean weer een groot verandertraject?

Ja en nee. “Lean gaan” is vooral kleine stappen (verbeteringen) op een lange reis. Na een aantal jaren is er inderdaad heel veel veranderd, maar zo voelt het vaak niet. Eigenlijk is het tegendeel waar. Continuverbeteren (het einddoel) voorkomt juist hele grote ingrepen. Ook de cultuur past zich stap voor stap aan omdat Lean vooral ook een mindset is.

Continu verbeteren, geeft dat niet veel onrust?

De meeste onrust zit veelal in de opstart, vaak veroorzaakt door onbekendheid en onzekerheid. Maar een goed getunede opbouw en goede begeleiding in de opbouwfase en vooral niet alles in één keer willen, haalt onrust snel weg. Hier geldt vooral “in de eenvoud toont zich de meester”: Maak het niet onnodig complex!

Verbeteringen aanbrengen, dat kan toch niet zo moeilijk zijn?

Helaas is dat wat complexer dan het lijkt. Een verbetering in het ene proces kan een verslechtering elders veroorzaken. Ook moet aan wettelijke eisen of regelgeving worden voldaan, zelfs als dat geen toegevoegde waarde lijkt te hebben. Sommige verbeteringen vergen verandering in een systeem (bijvoorbeeld een applicatie). De taak die hierbij hoort is valuestream management en natuurlijk een duidelijk mandaat voor de verscheidene categorieën verbeteringen.

Wat betekent Lean of continu verbeteren voor mij als manager? Moet ik bevoegdheden afstaan?

Welnee! Weliswaar krijgen medewerkers meer vrijheid, maar geen feitelijke verantwoordelijkheid, die blijft bij u. Natuurlijk kan het zijn dat u af en toe moet ingrijpen, maar u krijgt een zelfstandiger team, minder problemen en meer medewerkerstevredenheid. Missie, visie en strategie veranderen door lean niet. Wel het operationeel management, dat wordt veel effectiever.

Als ik “Lean ga”, en er zijn heel veel verbetervoorstellen, heb ik het dan niet goed gedaan in het verleden?

Alleen al het feit dat u deze richting in gaat, pleit voor u als manager. Het is volstrekt normaal dat processen veranderen, anders worden geïnterpreteerd en dat medewerkers de focus hebben op een taak en minder op het resultaat. De klassieke aanpak was meestal het eens in de zoveel jaren “oppoetsen” met een groot complex veranderingstraject. U kiest nu voor continu verbeteren.

Wij zijn best al aardig op weg met Lean. Is uw hulp nog zinvol?

Het is zinvol om periodiek nog eens om een second opinion te vragen. Onze ervaringen elders kunnen creatieve input zijn. En laten we wel wezen: het geeft altijd toegevoegde waarde om naast “insight – insight” ook zo nu en dan “outsight – insight te krijgen.

Ik zou niet weten waar ik nu de tijd vandaan moet halen om met Lean te starten?

Wij kunnen u alleen maar dringend adviseren dat toch te doen. Diagnose in de drukste periode is het meest representatief en haalt de essentiële problemen in de volle omvang naar boven.