Contact

Resultaten bereiken

Resultaten bereiken

Of de wens voor veranderingen nu komt vanuit de vertaling van de gekozen strategie of vanuit geconstateerde knelpunten; uiteindelijk gaat het erom de gewenste resultaten vanuit de veranderingen te bereiken. Efficiency verhogingen en effectiviteit verbeteringen in de bedrijfsvoering worden in de regel bereikt door een aantal fasen te doorlopen, elk met zijn eigen kenmerken:

  • Uitvoeren van analyses en het verkrijgen van inzicht en overzicht
  • Komen tot mogelijke oplossingen
  • Maken van keuze(s) en doelstellingen
  • Opstellen van een gedetailleerd realisatieplan
  • Organiseren en uitvoeren van het veranderingsproject
  • Evalueren en bijsturen
  • Borgen van de bereikte verbeteringen

Wij werken hierbij samen met uw medewerkers. Het is bij de start van het traject niet noodzakelijk dat uw medewerkers kennis hebben van de lean-managementfilosofie. Afhankelijk van uw ambitie helpt het wel. Eventueel kunnen wij uw medewerkers trainen in de grondbeginselen.

Voor Arlande is het bereiken van de gewenste resultaten vanuit de bedrijfsvoering een vak en zelfs een passie! Het vraagt om doorzettingsvermogen en verandermanagement skills. Arlande staat organisaties tijdens de verschillende fasen bij om de gewenste resultaten wél te bereiken.

De Arlande professionals zijn hierbij inzetbaar als business proces- en Lean-specialist, project- en verandermanager, coach en trainer.

Specialisten

Klik hier voor het CV van: