Contact

Proces Health Check

Proces Health Check

Wij kunnen in één dag tijd met een team van experts tegen minimale kosten een Proces Health check uitvoeren. Jouw medewerkers worden geïnterviewd over de belangrijkste processen. Op deze wijze krijgen wij zicht op de ‘gezondheid’ van de procesinrichting en het verbeterpotentieel. Aan het einde van de dag koppelen wij onze bevindingen mondeling terug en binnen een week heb je een schriftelijke rapportage om één en ander nog eens rustig na te lezen of intern te delen met jouw collega’s. Je hebt de voornaamste cijfers en problemen in beeld en je weet meteen waarop je kan gaan sturen. Indien gewenst kunnen wij een plan van aanpak opstellen voor de verbetering van jouw procesinrichting. Je hebt een eerste inschatting wat het ‘Lean gaan’ kan opbrengen voor de organisatie.

De Arlande professionals zijn inzetbaar als business-analist, business proces- en Lean specialist.

Download de brochure: Proces Health Check.

Een voorbeeld van een recente opdracht bij een MBO Instelling

De organisatie heeft ca. 5.000 leerlingen en ca. 450 personeelsleden in dienst. Het onderwijs wordt gegeven vanuit meerdere locaties.

Aanleiding

De afgelopen 6 jaar heeft de organisatie geïnvesteerd in haar procesorganisatie. Hiermee is zij in control gekomen en dit heeft o.a. een zeer positieve liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit opgeleverd. Arlande heeft een methode ontwikkeld om binnen één dag de volwassenheid van een procesorganisatie te meten. Arlande heeft aan deze onderwijsorganisatie gevraagd om als ‘launching customer’ te fungeren. De relatie heeft hiermee ingestemd.

Doelstelling

De opdracht is verstrekt aan Arlande omdat de organisatie inzicht wilde hebben in de volwassenheid van haar procesorganisatie. Daarnaast wilde zij Arlande in de gelegenheid te stellen om de door haar ontwikkelende aanpak te toetsen in de praktijk.

Uitdagingen

Uitdaging was om in een beperkte tijd met een beperkt aantal resources toch een getrouw beeld te krijgen van de werkelijke volwassenheid van de procesorganisatie. Hierbij sluit Arlande aan op het volwassenheidsmodel wat bij de relatie in gebruik is.

Aanpak

Vier medewerkers van Arlande hebben in één dag door middel van interviews met de proceseigenaren van de tien belangrijkste ondersteunende processen, document- en systeemanalyse, zich een beeld gevormd van de volwassenheid van de procesorganisatie. Gedurende de dag wordt de op deze wijze opgehaalde informatie binnen het team gedeeld. Mogelijk leidt dit tot aanvullende vragen. De uitkomst van dit onderzoek is vergeleken met algemeen aanvaarde normen en KPI’s. Binnen één week na de proces health check heeft de organisatie een rapport ontvangen met de bevindingen. Deze bevindingen heeft Arlande later nog kunnen toelichten tijdens een gesprek met de opdrachtgever.

Bevindingen

Tijdens ons onderzoek is er een beeld ontstaan van de volwassenheid van de procesorganisatie. Uiteraard hadden wij diverse bevindingen. Onze bevindingen hadden o.a. betrekking op de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het inrichten van de procesorganisatie, de volledigheid en gedetailleerdheid van de beschreven processen, de beleving van de procesorganisatie op de werkvloer en last but not least de risico’s ten aanzien van de accountability van het CvB. Stevige bevindingen die wij niet schromen terug te koppelen en na afloop toe te lichten.

Resultaat

Het CvB heeft een bevestiging gekregen van de volwassenheidsfase van haar procesorganisatie. Ondanks dat het rapport geen nieuwe inzichten bood aan het CvB, heeft deze het rapport wel gezien als een signaal om haar procesorganisatie verder te verbeteren. Arlande heeft haar aanpak kunnen testen op een operationele organisatie en heeft inzicht verkregen in de verbeterpunten van haar aanpak.

Klantenquote

“De resultaten van het onderzoek bood ons geen nieuwe informatie. Het was voor ons wel een wake-up-call en zullen binnenkort een aantal acties starten om de procesorganisatie verder te verbeteren.”

Specialisten

Klik hier voor het CV van: