Contact

Modelleren en certificeren

Modelleren en certificeren

Om procesgericht te gaan werken en continu te verbeteren, is het noodzakelijk om de processen in kaart te brengen, Value Stream Mapping (VSM) of waardestroomanalyse is hiervoor een uitstekend middel. Samen met de proceseigenaren (werkvloer) komt een procesplaat tot stand, wat inzicht geeft in het verloop van het proces en de mogelijke verspillingen en verbeteringen. Op deze manier gaat het procesgericht werken echt leven binnen een organisatie en blijft het niet alleen een procesbeschrijving op papier (of digitaal).

Tevens zijn de VSM-sessies een proces op zich, waaruit je veel belangrijke informatie verkrijgt en ook een juiste afspiegeling van de werkelijkheid geeft. Het is dus een zeer kostbare bron van informatie en het vertrekpunt van structureel verbeteren, waarbij de medewerkers zelf eigenaar zijn! Om ervoor te zorgen dat de verbeteringen ook doelgericht zijn, zal er altijd uitgegaan worden van KPI’s (kritische prestatie indicatoren).

Alle processen zouden in samenhang met elkaar moeten worden beschreven. Bijvoorbeeld met behulp van een procesmodelleringstool. Deze beschrijvingen moeten worden onderhouden. Het geheel kan als vervolg op de Health Check worden ingezet als verdiepingsslag. De verkregen informatie is tevens uitstekend te gebruiken om de volwassenheid van de procesorganisatie te bepalen.

Arlande professionals zijn hierbij inzetbaar als business proces- en Lean-specialist, project- en verandermanager of coach.

Specialisten

Klik hier voor het CV van: