Contact

PROCESOPTIMALISATIE

PROCESOPTIMALISATIE

Arlande en waarde optimalisatie

Organisaties hebben door toenemende klantgerichtheid en de wens om efficiënter en effectiever te werken steeds meer aandacht voor de inrichting van de (primaire) processen. De vraag ‘Waarom zijn we op aarde?’ wordt dan ook vaker gesteld. Het antwoord blijkt complexer dan gedacht: Iedere afdeling heeft zijn eigen aanpak, applicaties en ingewikkelde processen moeten gerationaliseerd worden. Het doel is om iedere processtap van waarde voor de klant te laten zijn. Maar waar begin je als organisatie?

Arlande helpt organisaties bij het maken van deze stappen. Onze focus ligt daarbij op het bouwen van praktische processen en systemen waarin elke handeling aantoonbare toegevoegde waarde heeft voor de interne - of de eindklant. Daarbij streven we naar een situatie van permanent verbeteren en operational excellence. We doen dat op basis van het Lean-gedachtegoed.

Hoe doen wij dat?

Wij helpen u heel zakelijk de processen en systemen door te lichten en met harde cijfers onweerlegbare conclusies in beeld te brengen. Compromisloos. Voorzien van strikt rationele verbetervoorstellen. Wij weten dat deze (soms onprettige) diagnose onvoldoende basis biedt voor het bereiken van operational excellence, draagvlak en implementatie. Maar weten dat inzicht in de werkelijke startsituatie van zeer groot belang is, om een verbeterde weg in te kunnen slaan.

De vraag daarbij is: Wat is een verantwoord groeipad, Wat doet recht aan prioriteiten, Wat kan de organisatie met haar medewerkers absorberen en hoe ontstaat draagvlak? Deze aspecten zitten vanzelfsprekend veel meer op het gebied van verandermanagement en hierin heeft de opdrachtgever juist de sturende rol. Natuurlijk spiegelen wij en ondersteunen we met doordachte en creatieve adviezen. Het door de organisatie gewenste eindresultaat is altijd onze missie.

Hoe ziet een procesoptimalisatie van Arlande er globaal uit?

  1. Door middel van een Health Check of Quick Scan bieden wij u globaal inzicht in wat het u kan opleveren. U ontvangt een rapportage met constateringen en aanbevelingen. U kunt ervoor kiezen om een globaal plan van aanpak te ontvangen waarin wij een volledige diagnose hebben uitgewerkt.
  2. Indien gewenst wordt op basis van de diagnose uit de Health Check en onder aansturing van u als opdrachtgever, het definitieve plan van aanpak opgesteld. Pas daarna wordt de organisatie en haar medewerkers volledig betrokken bij de uitvoering en opbouw. Belangrijk ook hierbij: het borgen van de randvoorwaarden. We behalen resultaten die vooraf benoemd zijn en waarmee de opdrachtgever in de organisatie de verbeteringen aan kan geven en waar het team trots op is.
  3. Implementeren is een organisch proces. Feiten, emoties en draagvlak kenmerken de weg naar ‘continu verbeteren’. Dat vraagt om veel monitoring en verandermanagement. Dit is onze core business!
  4. Voordat processen kunnen worden verbeterd, moeten deze eerst inzichtelijk zijn. Dit in kaart brengen kan op verschillende manieren. We kunnen u helpen bij het selecteren van procestools waarmee u processen kunt vastleggen en modelleren.

Specialisten

Klik hier voor het CV van: