Contact

PROCESOPTIMALISATIE

PROCESOPTIMALISATIE

Organisaties hebben door toenemende regeldruk en klantgerichtheid de wens om efficiënter en effectiever te werken. De huidige procesinrichting is niet gericht op het vergroten van klantwaarde maar op de ‘eigen’ doelmatigheid en doeltreffendheid. Afdelingen zijn georganiseerd als silo’s, gebruiken hun eigen applicaties en samenwerking is niet optimaal.

De procesoptimalisatie projecten van Arlande zijn gericht op het herstellen van klantwaarde. Onze focus ligt op het optimaliseren van processen en systemen waarin elke handeling toegevoegde waarde heeft voor de interne - of de externe klant. Daarbij streven we naar een consistente bedrijfsvoering. We doen dat op basis van het Lean- en Agile gedachtegoed.

Onze Aanpak

In onze aanpak betrekken wij drie assen die volgens Arlande onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, te weten: Proces & Organisatie, Bestuur & Beleid en Attitude & Team. De balans tussen de assen is essentieel om betere resultaten te realiseren. Wij helpen je inzicht te krijgen in de processen en systemen en met cijfers onderbouwde conclusies in beeld te brengen. Het meten van de werkelijke startsituatie is van groot belang en geeft inzicht in de volwassenheid van de organisatie. Ook geeft het richting aan de prioritering en werkwijze. We bepalen gezamenlijk een reële doelstelling en stellen een team samen dat in kleine stapjes werkt aan het bereiken van de doelen. Behaalde resultaten worden direct in de organisatie geborgd en gedurende het proces wordt de voortgang gerapporteerd. Bij de afronding van de opdracht reviewen we het oorspronkelijke doel en het daadwerkelijk bereikte resultaat. We hebben aandacht voor het vervolg waarbij wij inschatten of de eigen medewerkers nog begeleiding nodig hebben om deze aanpak voort te zetten.

Contact

Wil je weten hoe Arlande jouw organisatie kan helpen, neem dan contact op met Marc Janssen, mjanssen@Arlande.nl.

Specialisten

Klik hier voor het CV van: