Contact

Portfolioregie met FLOW!

Portfolioregie met FLOW!

Onze organisaties veranderen. Lean en agile concepten worden omarmd. Eigenaarschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden laag in de organisatie belegd, bij zelforganiserende, multidisciplinaire teams. Andere besturing is nodig wil je succesvol blijven.

Besluitvorming organiseren

Bepalend besturen maakt plaats voor faciliterend leiderschap. Wat betekent dat voor de inrichting van besturing en strategievorming? Hoe zorg je dat doelen worden bereikt en resultaten daaraan bijdragen? Welke governance is nodig voor het beleggen van de besluitvorming op het juiste niveau? Besluiten over wat je gaat doen, welke doelen belangrijk zijn en welke initiatieven daarvoor nodig zijn en hoe die bijdragen, via welke ‘benefits’.

Hybride oplossingen

In veel organisaties zijn ‘hybride’ oplossingen ontstaan voor de realisatie. Daarbij worden veranderingen deels projectmatig opgepakt – soms zijn er meerdere projectmethodieken in gebruik – én vindt realisatie plaatst via vaste, agile teams. Hiervoor is ook besluitvorming nodig over hoe je het gaat doen, via welke aanpak initiatieven worden gerealiseerd.

Portfolioregie

FLOW! geeft organisaties grip bij het maken van keuzes over welke veranderinitiatieven succesvol te doen en op welke wijze, via welke aanpak. Die grip ontstaat doordat er verbinding wordt gecreëerd tussen de te bereiken doelen en de resultaten (van initiatieven) die aan die doelen bijdragen. Op een manier die aansluit bij gangbare best practices en methodieken, zoals MoP, PRINCE2, SAFe, Scrum en Kanban.

 

FLOW! biedt structuur om het portfolio goed te richten naar de doelen van de organisatie en te werken met één of meer domeinen met elk een ‘pool van opties’, die (cyclisch) wordt geprioriteerd voor uitvoering zodra de (agile) teams daar ruimte voor krijgen. Teams die in staat zijn hun werk te organiseren, vooruit te kijken en die de verwachtingen over op te leveren klantwaarde managen. Dat werkt het beste als de teams ‘in flow’ zijn en daardoor de juiste focus hebben om waarde te leveren voor de organisatie en haar klanten.

Oplossingen met opdrachten

WUR: Agile Portfoliomanagement

Arlande coacht en ondersteunt het P&A-team (bestaande uit architectuur, portfoliomanagement, projectmanagement en PMO) bij het inrichten en opstarten van de nieuwe governance voor Agile portfoliomanagement. Daarbij zal de inrichting van Agile portfoliomanagement tevens steunen op componenten uit de best practices van Arlande PPM lite.

Jan Bloem
Agile strategisch-tactisch portfoliomanagement | Consultant en coach