Contact

Online scan: Welke grip op je projecten heb je nodig?

Online scan: Welke grip op je projecten heb je nodig?

Met de Arlande online scan krijg je een concreet beeld over de mate waarin er binnen je organisatie grip is op de projecten en andere veranderinitiatieven. De resultaten van de scan geven direct inzicht in de vraag waar je organisatie staat op de wendbaarheidsladder en welke grip je daarbij nodig hebt.

Is je organisatie voldoende in control om de stroom van projecten en andere veranderinitiatieven in goede banen te leiden? Hoeveel grip heb je nodig op projecten in de organisatie om het maximale eruit te kunnen halen? En met welke kleine stappen zou je meer in control kunnen komen?

In de online scan beoordelen we deze vragen aan de hand van vier stadia van professionalisering en langs drie assen van samenwerking – zie ook het onderdeel Aanpak. De meest effectieve verbeteraanpak is die waarbij zich grip evenwichtig langs de drie assen ontwikkelt.

De scan bestaat uit 60 vragen over hoe in een organisatie regie wordt gevoerd over veranderinitiatieven (projecten). Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt ongeveer een kwartier. Daarna krijg je direct de resultaten ervan op het scherm te zien en per email toegestuurd.

Ga naar de online scan via deze link.

Arlande helpt

Indien blijkt dat je huidige inzicht onvoldoende is dan helpen we graag om te komen tot het juiste inzicht. Je kan deze scan ook samen met een aantal managers uit je organisatie invullen en de resultaten bespreken in een workshop.

Oplossingen met opdrachten

Gemeente Zaanstad: Portfoliomanagement Scan

Arlande is gevraagd de Scan te begeleiden en te faciliteren en haar best practices daarbij in te brengen. Om samen met de betrokkenen te komen tot een implementatieplan van de benodigde verbeteringen in de portfoliobesturing.

 
Nova: PPM implementatieplan

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om een rol te spelen in een groot verandertraject. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.