Contact

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement

Veranderen is business as usual geworden, in wendbare organisaties. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u wendbaar kunt worden en tegelijkertijd ook grip kunt houden op de veranderingen? Hoe kan portfoliomanagement u helpen op de weg naar wendbaarheid?

Grip hebben

De introductie van zelforganiserende, agile teams leidt tot nieuwe uitdagingen in de besturing. Hoe komt de organisatie weer ‘in control’? Hoe houdt u grip? Grip op welke afspraken er zijn gemaakt en welke toezeggingen zijn gedaan aan de buitenwacht? Grip op welke zaken er, aan wie, zijn uitbesteed in de organisatie? Grip op de kosten die met uitvoering zijn gemoeid en zicht op de baten die worden verwacht van al dat moois? Hoe krijgt u op eenvoudige manier inzicht en hoe houdt u het overzicht?

Wendbaar en toekomstbestendig

Door het gericht inzetten van portfoliomanagement creëren organisaties op weg naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie. Heldere doelen formuleren, de juiste keuzes maken en prioriteiten stellen in een veelheid van veranderingen kan veel tijd en aandacht vragen van directies en management teams. Dat wilt u slim doen en zonder al te veel bureaucratie.

Wendbaar worden is een proces

Echter dit is een complexe uitdaging, met veel dimensies. In de Arlande paper 'De weg naar Wendbaarheid, werken aan een succesvolle organisatie' leest u meer over deze uitdaging en de invalshoeken daarvan. Over hoe u met portfoliomanagement stap voor stap de rust, regelmaat en reinheid kunt scheppen waarmee de organisatie beter kan richten, beter kan ramen en beter kan realiseren.

Arlande helpt

De Arlande aanpak is gebaseerd op bestaande best practices en methoden zoals Management of Portfolios (MoP), PRINCE2, Stage-gate (NPD), SAFe, Scrum, Kanban, MSP, P3O, Projectmatig Creëren en Verandermanagement. Wilt u weten hoe Arlande u door middel van Portfoliomanagement kan helpen om wendbaar te worden én in control te komen als organisatie? Neem dan contact op.

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Referenties