Contact

Projectenkalender

Projectenkalender

Het informatiebeleid is de basis van informatiemanagement en portfolio management. Het projectportfolio is de vertaling van uitgangspunten van het informatiebeleid en de waardering van de onderdelen naar concrete initiatieven en projecten. Portfolio management helpt bij het stellen van prioriteiten om zo strategische doelen wat betreft informatiemanagement te realiseren. Vragen die bij informatiemanagement centraal staan zijn:

  • Welke processen, applicaties, data en infrastructuur zijn aan verbetering of vervanging toe?
  • Welke zaken ontbreken?
  • Is op plekken in de modellen die geel of rood kleuren verandering noodzakelijk?
  • Welke veranderingen worden geclusterd in projecten met prioriteiten?

Roadmap gebaseerd op strategische doelen

In de praktijk leidt een informatiebeleid al snel tot een substantieel aantal projecten wat vraagt om portfolio management. Deze worden in de roadmap logisch geclusterd in bijvoorbeeld projectenclusters zoals bedrijfsvoering, organisatorisch en ICT-fundament. Het spreekt voor zich dat er afhankelijkheden zijn en dat deze niet allemaal tegelijk kunnen worden opgepakt. Het stellen van prioriteiten binnen het portfolio management is daarom van belang. Als leidraad voor informatiemanagement hanteert Arlande de doelstellingen van het informatiebeleid die gebaseerd zijn op de strategische doelen.

Het portfolio management, waarbij prioriteiten worden gesteld, is het sluitstuk van het traject. Met alle verzamelde informatie, de daarbij gehanteerde argumentatie en de overwegingen die tot bepaalde informatiebeleid keuzes hebben geleid, kan voor bijna elk projectcluster een beknopt projectidee (Prince 2: Projectbrief) worden opgesteld. Op basis van de ervaring van Arlande met informatiemanagement en portfolio management kan ook een raming van de kosten, de tijdsbesteding en de doorlooptijd worden gegeven, die als benchmark kan worden gebruikt.

Ook hier worden de voordelen van de workshops duidelijk: de argumentatie waarom een project nodig is wordt breed gedragen door zowel het management als door de betrokken experts. Resteert de keuze: welke prioriteiten stellen we? Deze prioriteiten worden gebaseerd op de gebruikte modellen.

De visuele weergave van het portfolio management is een krachtig hulpmiddel om de voortgang van het informatiebeleid te monitoren. Op deze manier wordt het informatiemanagement in kaart gebracht.

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Rob Knechten

Oplossingen met opdrachten

PANalytica: Aansturen projectenroadmap

Binnen PANalytical was er behoefte aan verandering op het gebied van ICT. Voorheen was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Benodigde wijzigingen zijn geclusterd als samenhangende projecten en in een projectroadmap vastgesteld. Binnen deze projectroadmap zijn 13 projecten gedefinieerd.

 
Bruna: Projectenkalender

Bruna had behoefte aan een concreet plan op het gebied van informatievoorziening om de processen, applicaties, infrastructuur, data en specifiek de artikeldata in lijn te brengen met strategische doelstellingen.