Contact

Organisatie inrichting

Organisatie inrichting

Voor de inrichting en implementatie van de IT- en informatievoorziening organisatie maakt Arlande gebruik van het ‘Model van Maes voor de informatievoorziening-organisatie’. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

 • Gebaseerd op best practice;
 • Gebruikt algemeen geaccepteerde standaarden voor procesinrichting;
 • Bepaalt rollen en taken en koppelt competenties daaraan;
 • Maakt inrichting van optimale organisatiestructuur mogelijk;
 • Is toepasbaar voor organisaties van 5 tot 100 medewerkers op het gebied van IT en informatievoorziening;
 • Ideaal model om vraag-aanbod en regie discussie te voeren.

Om te komen tot de informatievoorziening organisatie vinden workshops plaats om de volgende onderwerpen te bespreken:

 • Hoe kunnen we de verschillende niveaus van besturing (operationeel, tactisch en strategisch) onderscheiden?
 • Wat zijn de belangrijkste processen en welke rollen zijn nodig in de processen?
 • Welke rollen worden onderkend in de business, informatievoorziening en IT en hoe is decommunicatie tussen de rollen?
 • Welke rollen kunnen worden gecombineerd in functies en welke niet?

Het resultaat is duidelijkheid over vraag-aanbod en regie tussen Business en IT.

 • Vaststellen wie de vraagzijde vertegenwoordigd en wie ICT en IV aan kan spreken als vertegenwoordiger van processen, applicaties en data
 • Vaststellen hoe de regie over de projecten met een ICT of informatievoorziening component wordt gevoerd. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het starten van projecten en hetzelfde geldt voor de uitvoering van projecten?

Op basis van de workshops wordt in kaart gebracht:

 • Mate van hanteren processen op basis van veel gebruikte methodieken
 • Dienstverlening geboden door ICT
 • Aantal medewerker en rollen ingevuld door medewerkers
 • Lopende activiteiten en projecten
 • Financiële begroting en rapportage
 • Verborgen kosten buiten ICT en informatievoorziening

Met als resultaat

Uiteindelijk komt er een positionering van de IT en de informatievoorziening organisatie uit naar voren inclusief een organisatie schema, een processchema, de rollen, functies en benodigde competenties. Dit biedt directies en voldoende houvast om vervolgens besluiten hierover te nemen en een traject te starten voor het herinrichten en professionaliseren van de IT/IT organisatie.  

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Oplossingen met opdrachten

Heineken: Implementatie Microsoft SharePoint

Heineken International is in 2011 gestart met de uitfasering van Lotus Notes en verschillende andere applicaties en de implementatie van Microsoft SharePoint op een geheel nieuw hardware platform