Contact

IT- informatiebeleidsplan

IT- informatiebeleidsplan

Nadat in het IT- en informatiebeleid de doelstellingen met betrekking tot de informatietechnologie voorziening geformuleerd zijn, dient een informatie beleidsplan opgesteld te worden. In een informatie beleidsplan worden alle onderdelen van het IT- en informatiebeleid in samenhang gepresenteerd. Deze stap is cruciaal voor de implementatie van de informatietechnologie.

Onderdelen van het beleidsplan zijn:

  • Welke keuzes in de informatievoorziening zijn nodig om de bedrijfsstrategie te realiseren?
  • Wat betekent dit voor de applicaties, de data en de managementinformatie gezien de waardering daarvan binnen de organisatie?
  • Wat zijn de consequenties voor de inrichting van de infrastructuur en de implementatie van de informatietechnologie?

IT- informatiebeleidsplan als startpunt

Doordat alle aspecten van de informatievoorziening worden meegenomen, is het informatie beleidsplan een solide document waarin alle benodigde veranderingen in de IT- en Informatievoorziening in relatie tot elkaar worden getoond. Het plan met betrekking tot het informatiebeleid dient als een startpunt voor de implementatie van de IT- en informatievoorziening. 

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Oplossingen met opdrachten

DGN: Opstellen ICT/Informatiebeleidsplan en Programmamanagement

Bij DGN (nu onderdeel van Euretco) moesten de oude winkelsystemen vervangen worden. Verbeterpunten waren: systeeminrichting, dataconversie, uitrolproces en uitrolondersteuning. Voor het professioneel kunnen ondersteunen van de uitrol van het nieuwe Winkelmanagementsysteem zocht DGN naar een sterke projectpartner met kennis van Retail en leidinggevende capaciteiten. 
 

 
Bruna: Informatiebeleidsplan

Bruna had behoefte aan een concreet plan op het gebied van informatievoorziening om de processen, applicaties, infrastructuur, data en specifiek de artikeldata in lijn te brengen met strategische doelstellingen.