Contact

IT- en informatiebeleid

IT- en informatiebeleid

Informatietechnologie (IT)- en informatiebeleid brengt de IT- en informatievoorziening volledig in lijn met de strategie waardoor deze als katalysator helpt uw doelstellingen in de praktijk te realiseren. Informatietechnologie - en informatiebeleid begint bij het formuleren van doelstellingen met betrekking tot de IT- en informatievoorziening. Deze doelstellingen leiden tot beleidsuitgangspunten en de consequenties hiervan.

Creëer draagvlak

Op basis van de uitgangspunten van het IT- en informatiebeleid wordt de gewenste situatie van de informatievoorziening in kaart gebracht en wordt deze op een pragmatische wijze afgezet tegen de huidige situatie. Hierbij wordt de waardering van processen, applicaties, data- en managementinformatie geïnventariseerd, gevisualiseerd en besproken. Deze aanpak leidt tot een gezamenlijke waardering van alle aspecten van de IT- en informatievoorziening, waardoor draagvlak voor de nodige veranderingen ontstaat.

IT- en informatiebeleid keuzes

De IT- en informatiebeleid keuzes worden met argumenten gedocumenteerd, waarbij steeds wordt vastgelegd op welk onderwerp een keuze wordt gemaakt, uit welke alternatieven gekozen kan worden, waarom juist voor dat alternatief is gekozen en wat de consequenties voor de IT- en informatievoorziening zijn. De IT- en informatiebeleid keuzes helpen bij het stellen van prioriteiten, het bepalen van de volgorde van verbeteringen en het managen van de risico’s bij het doorvoeren van veranderingen.

Arlande helpt

De praktijk heeft de Arlande professionals geleerd dat keuzes nooit absoluut zijn. Als de omstandigheden wijzigen, als er nieuwe ontwikkelingen of ideeën zijn, helpt de vastlegging van de motivatie en de consequenties op de IT- en informatievoorziening om een goede heroverweging te maken. Zolang er overigens niets wezenlijks wijzigt hoeven discussies niet opnieuw gevoerd te worden. Alle overwegingen zijn immers gedocumenteerd en kan daarop terug gevallen worden. Arlande helpt!

Specialisten

Klik hier voor het CV van:

Rob Knechten

Oplossingen met opdrachten

PANalytical: ICT infrastructuur wijziging

Binnen PANalytical was er behoefte aan verandering op het gebied van ICT. Voorheen was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Ook de zekerheid met betrekking tot toekomstbestendigheid en wendbaarheid was onvoldoende. De ICT infrastructuur vormde een belemmering op de voortgang van verschillende business projecten.

 
Bruna: Informatiebeleid

Bruna had behoefte aan een concreet plan op het gebied van informatievoorziening om de processen, applicaties, infrastructuur, data en specifiek de artikeldata in lijn te brengen met strategische doelstellingen.

 

 
Inholland: Adviseren Informatiebeleid en PPM

Hogeschool Inholland is een van de grootste HBO instituten in Nederland met ruim 35.000 studenten en 2.500 medewerkers verspreid over 6 hoofdvestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Inholland is ontstaan door een fusie van 4 hogescholen. Arlande is gevraagd bij te dragen aan het realiseren van de ambities om vanuit het ‘traditionele aanbod gestuurd onderwijs’ te transformeren naar ‘vraag gestuurde competentiegericht onderwijs’.