Vacansoleil

Situatie

Omschakeling in project van ontwerp en requirements fase naar gewenste resultaatgerichte fase. Dit in een ICT organisatie in staat van continue verbetering en verdieping rondom Agile Web development en Innovatieve Systeem ontwikkeling. 

Uitdagingen

Resultaatgericht sturen in Agile opererende omgeving op basis van heldere sturing, issue en risico management, rapportage aan MT en opdrachtgever en voortdurende coaching van deelprojectleiders.

Rol

Project / Programma Management. Regie en Sturing over een geheel van veranderingen in het systeemlandschap.

Eindresultaat

Nieuw en verbeterd back office systeem CoreSoleil, binnen een vernieuwde TISS, PIM en WEB omgeving en koppelingen naar alle omliggende systemen. Organisatie en Personeel zijn getraind en onderliggende Technologie is vernieuwd. Dit systeem is volledig ingepast in het nieuwe Financiële Exact systeem wat tegelijkertijd live wordt gebracht. 

Aanpak

De realisatie fase bestaat uit realisatie van CoreSoleil,alle koppelingen en acceptatie hiervan op projectmatige basis, met een Agile ontwikkeling van de Web omgeving. Gevolgd door een verbeter fase waarin beide trajecten volledig Agile doorontwikkeld worden, afgesloten worden met een integrale Acceptatie en implementatie door middel van een Go-Live in November 2017. 
Training en Communicatie wordt intern via een volledige E-learning ontwikkeld.

De manager(s) van Arlande die voor resultaat zorgen

Ruud Martin - Programma Manager Vacansoleil
Het vervangen em vernieuwen van de Front, Mid en Back-end systemen bij vacansoleil. Dit betreft het nieuwe Coresoleil inclusief de web portalen naar de klanten en leveranciers. Daarmee wordt het bestaande systeem (I-Series) vervangen. Tegelijkertijd wordt PIM (Product Information Management) opgeleverd inclusief koppeling met beide basissystemen, wordt TISS (Travel Industry Solution Suite) aangepast aan Coresoleil en PIM. Management informatie wordt op basis van Qlikview herschreven naar dit nieuwe landschap en koppelingen naar FIS en het betaalsysteem worden aangepast. Programmamanager is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en rapporteren over de integrale planning. Aanvullend betreft dit ook de onderdelen autorisatie, opleidingen en koppeling naar het Management Informatie Systeem alsmede de koppeling naar betaalsysteem en koppeling naar FIS. Gezien de expertise van projectmanager is ook gevraagd om op het gebied van servicemanagement de directeur ICT  te voorzien van advies en ondersteuning, gezien de interne veranderingen die lopen binnen de afdeling ICT op het gebied van Agile werken en op het gebied van vernieuwing inzake het samenwerken met de applicatie leverancier Thinkwise. Gewenste resultaten: Bereikt hebben van consensus over planning, resultaten en planning gerelateerde issues en risico’s met deelprojectleiders, projectteam en MT, Verbetering bij deelprojectleiders inzake timemanagement, plannen van activiteiten, inzicht in hun activiteiten en rust en controle over hun uitvoering, Verbetering in teamsamenwerking en genomen stappen op het verder inzetten van Agile werken binnen de genoemde deelsystemen, Bouwen, accepteren en implementeren van alle genoemde systemen én Coaching van deelprojectleiders en met name het stimuleren van Agile werken.