Stichting Elisabeth: Trainingsprogramma Projectleiders

Situatie

Stichting Elisabeth ondersteunt ouderen en hun netwerk door het bieden van individuele woon-, zorg- en behandelfaciliteiten. Voor de periode van 2013-2016 heeft Stichting Elisabeth een strategie geformuleerd, waarvoor verschillende veranderingen noodzakelijk waren. 

Uitdaging

Arlande is in opdracht van de Raad van Bestuur gevraagd om de Stichting hierbij te ondersteunen. Op basis hiervan is een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld met 30 projecten.

Rolbeschrijving

Om ervoor te zorgen dat de projecten ook echt succesvol gerealiseerd worden is er door Arlande een trainingsprogramma verzorgd voor projectleiders.

Het trainingsprogramma (3 workshops van 4 uur) begon met de kennisoverdracht over PPM en hoe dit bij stichting Elisabeth geïmplementeerd is. Hierbij werd er vooral ingegaan op wat dit betekent voor de besturing van individuele projecten. Vervolgens kwam de context van projectmatig werken aan bod en het maken van een goed projectplan, het praktisch toepassen van product based planning en waarom dit met het team moet gebeuren en niet door de individuele projectleider alleen. Aan de projectleiders zijn praktische handvatten gegeven (kennis en oefeningen) hoe ze tijdens de uitvoering ervoor kunnen zorgen dat de projectresultaten conform afspraak gerealiseerd worden.

De leergang werd afgesloten met de vraag “wat is projectsucces en wat kan je er aan doen om dit succes te behalen”. Het principe “denk met het einde voor ogen” is daarbij toegelicht. Naast de technieken is er ook focus gelegd op het benodigde gedrag van projectleider en opdrachtgever om de projectenresultaten succesvol te kunnen realiseren.

Eindresultaat

Na afloop van de workshops gaven de deelnemers aan dat ze met de ontvangen kennis, vaardigheden en bespiegeling op gedrag al direct verbeteringen in hun projectenwerk konden doorvoeren.