ProRail: Interim management

Situatie en uitdaging

ProRail is de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland en verantwoordelijk voor het gehele spoorwegnet, inclusief aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Uit een audit bleek dat de Service Delivery rol op de afdeling Business Intelligence Competence Center gemist werd. Op dit moment was er binnen ProRail nauwelijks nog vertrouwen in de afdeling. Arlande is gevraagd om te helpen met het terugwinnen van het vertrouwen in de afdeling. 

Rolbeschrijving

Een manager van Arlande heeft de rol van kwartiermaker op zich genomen en is begonnen met de grote verandering die noodzakelijk was. Samen met de afdelingsmanager is het veranderportfolio opgesteld en is hieraan sturing gegeven. Er zijn twee nieuwe datawarehouses ingericht met nieuwe tooling en nieuwe ontwikkelstandaarden. Ook zijn self-service functionaliteiten voor de business beschikbaar gesteld, die in staat zijn om hun eigen rapportages te maken met informatie vanuit de informatieketen. Daarnaast zijn medewerkers gecoacht en getraind in de nieuwe tooling en werkprocessen. Er is beter zicht en sturing op wat er van buiten de afdeling komt, zodat er minder ad-hoc gewerkt wordt. Ook zijn eerste- en tweedelijns beheerwerkzaamheden belegt bij de externe beheerpartij, zodat de afdeling zich kan focussen op regievoering en ontwikkeling. 

Eindresultaat

Het resultaat is een succesvol draaiende BICC afdeling die in nauwe samenwerking met de business garant staat voor een geborgde informatieketen van ProRail.