Politieacademie: Deel projectleider

Situatie

De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie en werkt samen met de politiekorpsen en andere partners op het gebied van veiligheid en onderwijs. Sinds 2000 is een succesvolle vernieuwing van hun onderwijsconcept uitgevoerd en intussen wordt de Politieacademie gezien als een van de marktleiders in Nederland op het gebied van competentiegerichte onderwijsuitvoering.

Uitdaging

Arlande is gevraagd om het deelproject ‘Functionaliteiten’ binnen het project ICON op zich te nemen. Dit is een project van de faculteit ‘Bijzondere politiekunde en leiderschap’. ICON had tot doel om de administratieve ondersteuning van de faculteit op orde te krijgen. Het was een project in een uncontrolled environment, waarbij het goed aanvoelen van de wensen en eisen van de opdrachtgever en organisatie zeer belangrijk was.

Rolbeschrijving

Arlande was naast de verantwoordelijkheden voor het deelproject ook verantwoordelijk voor een deel van de operationele activiteiten van ICON, zoals het opstellen van de projectbrief, het PID, de begroting, voortgangsrapportages, nieuwsbrieven, de afstemming tussen de drie deelprojecten, het zoeken naar oplossingen en richtingen voor de deelprojecten.

Eindresultaat

Het deelproject ‘Functionaliteiten’ heeft een maatwerk applicatie gerealiseerd waarmee de studentenadministratie beter ondersteund werd. Er zijn selfservice mogelijkheden gemaakt waarmee korpsen hun studenten konden aanmelden. Tevens is er een betere ondersteuning gekomen om de onderwijsstructuur met benodigde middelen vast te leggen en de leergang van de studenten te administreren.

Tijdens deze opdracht liep er in verband met professionalisering van medewerkers een Prince2 foundation opleidingstraject. Arlande heeft zich hierbij onder andere bezig gehouden met geven van Prince2 foundation-trainingen voor de medewerkers die moeite hadden met deze methode.