PANalytical: Veranderingsprogramma met IT implementatie

Situatie en uitdaging

PANalytical is wereldleider als leverancier van analytische instrumenten en software voor X-ray diffraction (XRD) en X-ray flueorescence spectrometry (XRF). De apparatuur wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, voor industriële proces control applicaties en voor semiconductor metrologie. Arlande is gevraagd om tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de definitie en start van een veranderprogramma voor het implementeren van een nieuw business proces met ondersteunend IT landschap.

Rolbeschrijving

Begonnen is met de definitie van het programma met vijf bijbehorende hoofdprojecten binnen het informatieplan. Concreet was Arlande verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw Customer Relation Management Systeem (Salesforce), nieuwe middleware, de vervanging van een archiefsysteem en een nieuw Business Intelligence Platform. Hoofdzakelijk heeft Arlande zich bezig gehouden met de architectuur voor CRM en ERP (definitie, ontwerp, applicatie interfacing en realisatie via middle ware). In de eerste fase is wereldwijd verandermanagement voor het Customer Care proces en werkwijze in drie regio’s (Azie, Europa en Amerika) met vijfentwintig vestigingen toegepast. Samen met een wereldwijd CORE team is de verandering gemanaged en geïmplementeerd in het business proces. Voor alle projecten is Portfolio Management ingevoerd om overzicht en efficiëntie te creëren. Ook zijn door Arlande projectmanagers gecoacht tijdens deze opdracht om de persoonlijke effectiviteit van de managers te vergroten en de gewenste resultaten te borgen. Samen met de IT manager heeft Arlande een overdrachtsplan ontwikkeld voor met name de kennisopbouw en de inbeheername binnen de IT afdeling.

Eindresultaat

Het veranderprogramma heeft door ondersteuning van Arlande geresulteerd in global commitment voor het proces en de Salesforce CRM oplossing en een succesvolle implementatie hiervan. Vervolgprojecten zijn belegd in de organisatie, waardoor PANalytical deze zelfstandig kan oppakken.