PANalytical: ICT infrastructuur wijziging

Situatie

PANalytical is een van de marktleiders als leverancier van analytische instrumenten en software voor X-ray diffraction (XRD) en X-ray flueorescence spectrometry (XRF). De apparatuur wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, voor industriële proces control applicaties en voor semiconductor metrologie. PANalytical is in meer dan 60 landen vertegenwoordigd.

Uitdaging

Binnen PANalytical was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Ook de zekerheid met betrekking tot toekomstbestendigheid en wendbaarheid was onvoldoende. De ICT infrastructuur vormde een belemmering op de voortgang van verschillende business projecten.

Rolbeschrijving

Om deze punten om te zetten naar concrete actiepunten heeft Arlande in eerste instantie samen met PANalytial een gedeelde visie gecreëerd vanuit de verschillende specialisatie invalshoeken en hun afzonderlijke prioriteiten. Er is een gedragen vertaling gemaakt van de business behoeften naar een concrete technische invulling, waarbij projectmatig werken is geïntroduceerd. Arlande heeft gebruik gemaakt van een standaard set van beleidskeuzes op het gebied van ICT infrastructuur, welke 80% invulling geven op de benodigde keuzes voor de klant. De resterende 20% van keuzes zijn volledig opgezet en ingevuld door PANalytical zelf.

Eindresultaat

Uiteindelijk is de huidige en gewenste situatie en kwaliteit vastgesteld en vertaald naar informatiebeleidskeuzes met betrekking tot ICT infrastructuur. Benodigde wijzigingen zijn geclusterd als samenhangende projecten en in een projectroadmap vastgesteld. Deze projecten in de projectroadmap zijn gedefinieerd met doel, resultaten, doorlooptijd, kosten en inzet.