PANalytica: Aansturen projectenroadmap

Situatie

PANalytical is één van de marktleiders als leverancier van analytische instrumenten en software voor X-ray diffraction (XRD) en X-ray flueorescence spectrometry (XRF). De apparatuur wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, voor industriële proces control applicaties en voor semiconductor metrologie. 

Uitdaging

Binnen PANalytical was er behoefte aan verandering op het gebied van ICT. Voorheen was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Ook de zekerheid met betrekking tot toekomstbestendigheid en wendbaarheid was onvoldoende. De ICT infrastructuur vormde een belemmering op de voortgang van verschillende business projecten.

Rolbeschrijving

Om deze punten om te zetten naar concrete actiepunten heeft Arlande in eerste instantie samen met PANalytical een gedeelde visie gecreëerd vanuit de verschillende specialisatie invalshoeken en hun afzonderlijke prioriteiten. Benodigde wijzigingen zijn geclusterd als samenhangende projecten en in een projectroadmap vastgesteld. Binnen deze projectroadmap zijn 13 projecten gedefinieerd. De geplande doorlooptijd van deze initiele roadmap is 2,5 jaar geworden. Het bepalen van de samenstelling en volgorde van projecten was een complexe taak, waarbij continuïteitsrisico’s, compliance en voorwaardelijkheden de basis vormden.

Eindresultaat

Het resultaat is een gevalideerde ICT infrastructuur projectroadmap, geschikt voor besluitvorming en communicatiedoelen binnen PANalytical. Bevattend: een ICT architectuur overzicht op basis van de FIAM vastleggingmethode; per FIAM aandachtsgebied de IST en SOLL in 2015 situatie beschreven; vastgelegde beleidskeuzes op het gebied van ICT infrastructuur en een projectenlijst, waarin per project de afhankelijkheden, het budget, technologie keuzes en het doel worden aangegeven. De projectroadmap houdt rekening met de samenhang van projecten, de ambities van PANalytical, business contuïteit, flexibiliteit in bedrijfsvoering en optimale kosten.