Onderwijsgroep Tilburg: Opleiding Business case experts

Uitdaging

Onderwijsgroep Tilburg (OGT) werkt al enige jaren volgens de Arlande methodiek van project- en portfoliomanagement. Op basis van een in 2016 samen met Arlande uitgevoerde scan zijn verbeterpunten benoemd en aangepakt door de portfoliomanager van OGT. Één daarvan is verbeteren van de kwaliteit van business cases, als basis voor het starten en succesvol realiseren van (grotere) projecten.

Aanpak

Het idee is om enkele stafmedewerkers op te leiden tot ‘business case experts’. Zij kunnen opdrachtgevers op afroep gaan helpen bij het schrijven van een business case voor projecten die zij willen starten. De opleiding krijgt vorm in een meerdaagse workshop waarbij meerdere managers en stafhoofden, zijn betrokken - inclusief een schooldirecteur en een projectmanager.

Rol

Jan Bloem vervult de rol van organisator en begeleider van deze opleiding. Zijn expertise op het gebied van portfoliomanagement en business case management en als  trainer/coach zijn belangrijke bouwstenen voor het leerproces van de deelnemers.

Eindresultaten

De eindresultaten van dit traject van Arlande bij OGT bestaan uit:

  • Een verkenning tijdens de workshop door analyse van bestaande OGT business cases, inclusief de belangrijkste knelpunten en behoeften.
  • Definitie van een verbeterd model voor de business case bij projecten van OGT, op basis van de verkenning en van de Arlande best practices. 
  • Inzicht in het gewenste proces en rol waarin de nieuwe business case experts gaan opereren.
  • Eigenaarschap voor dit nieuwe proces bij de portfoliomanager van OGT.
  • Daadwerkelijk instappen van 3 stafmedewerkers in de rol van Business case expert.
  • Benoeming van de pilot-cases die worden opgepakt in de komende maanden.