NZa: Ontwerp Nieuwe Infrastructuur

Situatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is in oktober 2006 ontstaan uit 2 bestaande organisaties (CTG en CTZ). Op basis van de Wet Mededinging Gezondheidszorg voert de NZa haar rol als toezichthouder, regulator en adviseur uit in de markt van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgafnemers. 

Uitdaging

Voor de fusie van de twee organisaties is het project 'Ontwerp Nieuwe Infrastructuur' gestart. Gedurende het project en de geplande verhuizing naar het nieuwe gebouw bleek echter, als gevolg van o.a. de noodzaak tot Europese aanbestedingen (zowel bij ICT als bij Facilitaire Zaken), zo'n grote vertraging op te treden dat het zinvol werd om een zodanige uitloop te accepteren dat ook de gewenste outsourcing opgepakt kon worden. Het project  is in samenspraak met de Raad van Bestuur daarom ook stil gelegd en heeft gediend als input voor de outsourcing van de ICT afdeling van de NZa.

Rolbeschrijving

Tijdens de outsourcing van de ICT afdeling heeft Arlande zich bezig gehouden met het creëren van overzicht in de huidige infrastructuur en het opstellen van de functionele wensen en eisen aan de toekomstige infrastructuur. Ook is Arlande betrokken geweest bij het opstellen van de toetsings- en wegingsfactoren en het opstellen en afstemmen van de Service Level Agreement (SLA). Uit de gevolgde Europese aanbesteding is Capgemini geselecteerd, waarna vervolgens de outsourcing een feit geworden. Arlande heeft hierbij de rol als controle functie verzorgd om de overgang van de ICT naar de outsourcing partij goed te laten verlopen. 

Naast de oursourcing van ICT, heeft Arlande een rol gespeeld bij de realisatie van alle ICT faciliteiten (ontwerp en realisatie computerruimten, aanleg bekabeling en glasvezel). Tijdens dit project was tijd een kritische factor. Het interessante aan de opdracht was het sturen en afstemmen tussen de diverse leveranciers, de outsourcing partij, de aannemers en de NZa organisatie zelf. De binnen tijd en geld opgeleverde resultaten zijn een volledig operationele Main Equipement Room (MER) en vier Secondary Equipement Rooms (SER) geschikt voor ingebruikname door de outsourcing partij en Telecom leverancier. 

Eindresulaat

De uitvoering van de projecten bij de NZa hebben geresulteerd in goed werkende ICT infrastructuur en - faciliteiten die aansluiten op de wensen en eisen van de organisatie.