NZa: Hoofd Stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering

Situatie en uitdaging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is in oktober 2006 ontstaan uit twee bestaande organisaties (CTG en CTZ). Op basis van de Wet Mededinging Gezondheidszorg voert de NZa haar rol als toezichthouder, regulator en adviseur uit in de markt van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgafnemers.

Rolbeschrijving en eindresultaat

Een manager van Arlande is voor, tijdens en na de vorming van NZa hoofd van het stafbureau Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering geweest. In deze hoedanigheid heeft Arlande gezorgd voor een reorganisatie van de ondersteunende diensten. Dit betekent onder meer dat er gekeken is naar de mogelijkheden om de werkzaamheden op het gebied van ICT, catering, post & repro, inkoop en receptie op een andere manier te sourcen. Uiteindelijk zijn de ICT werkzaamheden uitbesteed aan een externe leverancier, waarbij duidelijke afspraken gemaakt zijn over de transitie en het Service Level Agreement (SLA). Aan de interne kant is de NZa voorbereid op de wijziging van ICT-dienstverlening als gevolg van de uitbesteding hiervan. Zo is onder andere een Demand Organisatie ingericht en is Contractmanagement vormgegeven. Met de afdeling Informatie Voorziening is een Informatiebeleid opgesteld waarin de infrastructuur en informatievoorziening zijn beschreven voor de komende jaren. Daarnaast heeft Arlande een adviserende en uitvoerende rol gehad in de verdere inrichting van de NZa. Hierbij is onder andere Integraal Management, Competentie Management en een nieuwe Planning & Control cyclus geïmplementeerd.