NS: Verkeersleidingsysteem

Situatie en uitdaging

De Nederlandse Spoorwegen is een Nederlands spoorwegbedrijf en exploiteert ook internationale treinen. Besloten is dat het bestaande Verkeersleiding (VKL)systeem van ProRail voor 1 januari 2016 vervangen moest worden, vanwege de complexiteit van de bijsturing van de treindiensten. Deze dient beheersbaar te worden, waardoor een slimmer, goedkoper en betrouwbaarder product geboden kan worden aan de treinreizigers. VKL verzorgt de bijsturing van Personeel, Materieel en Dienstregeling. 

Rolbeschrijving en eindresultaat

NS Reizigers neemt het voortouw in de ontwikkeling van de nieuwe applicatie(s), maar NS International moet er ook voor zorgen dat de (afwijkende) processen op een goede manier geborgd worden in de nieuwe applicaties en dat de migratie vloeiend en zonder problemen verloopt. 

Eindresultaat

De verantwoordelijkheden van Arlande waren het analyseren van de specificaties van NS International en het opstellen van de projectplannen. Ook is onder de leiding van Arlande het organisatorische transitieproces opgezet en geïmplementeerd en zijn op directieniveau de contacten onderhouden met NS Reizigers, ProRail en andere betrokken partijen. Vervolgens is de business betrokkenheid en gebruikersacceptatie afgestemd en zijn de systemen en werkprocessen geïmplementeerd in de organisatie.