Nova: PPM implementatieplan

Situatie

Het Nova College is een MBO-instelling en biedt meer dan 200 beroepsopleidingen aan. Sinds een paar jaar doorloopt Het Nova College een groot veranderprogramma.

Uitdaging

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om hierin een rol te spelen. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.

Rolbeschrijving

De eerste stap was het opstellen van een PPM Implementatieplan. Door het doen van een volwassenheidsanalyse is vastgesteld waar de organisatie stond met betrekking tot Project Portfolio Management. Er is op deze manier inzicht gecreëerd in de lopende projecten. Om de gemaakte plannen te realiseren is het Project Portfolio Management, inclusief projectbureau, ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is het projectmanagement van het NOVA College, waarin dit een nieuw concept was, geprofessionaliseerd. Vanwege de drukke projectenagenda bij het Nova College vonden veel projecten versnipperd plaats, waardoor er geen overzicht en onvoldoende sturing was.

Eindresultaat

Het doen van een uitgebreide organisatie-analyse resulteerde in bewustwording van het huidige PPM niveau. Op deze manier kon een op maat gemaakt Implementatieplan opgesteld worden. Door het aanbrengen van structuur en het implementeren van Project Portfolio Management in de organisatie konden de taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan een interne project portfolio manager.