Nova College - PPM project

Situatie

Het Nova College is een MBO-instelling en biedt meer dan 200 beroepsopleidingen aan. Sinds een paar jaar doorloopt Het Nova College een groot veranderprogramma.

Uitdaging

In opdracht van het College van Bestuur is Arlande gevraagd om hierin een rol te spelen. Ter ondersteuning van het veranderprogramma moest het Project Portfolio Management ontworpen en geïmplementeerd worden. Ook diende er een informatie- en ICT beleidsplan opgesteld te worden.

Rol beschrijving

Om de gemaakte plannen te realiseren is het Project Portfolio Management inclusief projectbureau ontworpen en geïmplementeerd. Daarnaast is het projectmanagement van de organisatie, waarin dit een nieuw concept was, geprofessionaliseerd. Ondanks de drukke projecten agenda bij het Nova College vonden veel projecten versnipperd plaats, waardoor er geen overzicht en onvoldoende sturing was. De taken en verantwoordelijkheden van Arlande waren het creëren van inzicht in de lopende projecten, het ontwerpen en uitrollen van het projectproces en de templates en het opstellen en implementeren van project en portfolio rapportages, waarbij de financiën een belangrijke rol speelden. Daarnaast is er een Project Portfolio Management handboek opgesteld en een besluitvormingsstructuur geïmplementeerd.

Eindresultaat

Door het aanbrengen van structuur en het implementeren van Project Portfolio Management in de organisatie konden de taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan een interne project portfolio manager. Daarnaast zijn projectleiders en projectmedewerkers getraind, zodat de projecten op goede manier uitgevoerd kunnen worden.