NDC: Ontwerpfase PPM

Situatie

NDC mediagroep is uitgever van dag- en weekbladen, internet, tv en magazines die specifiek gericht zijn op de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.

Uitdaging

Door de afnemende en vergrijzende abonnementenstand, was NDC genoodzaakt een nieuwe koers in te zetten, waarbij nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd. Onderdeel hiervan was het ontwikkelen van nieuwe brands en channels. Arlande is gevraagd hierbij ondersteuning te bieden. 

Rolbeschrijving

De redactionele afdelingen en ondersteunende staf waren toe aan reorganisatie. Het nieuwe model is meer gericht op samenwerking tussen staf en ‘business’, waarbij het ‘I3-model’ is gevolgd voor de ICT-discipline: Infrastructuur, Informatievoorziening en Innovatie. Arlande ondersteunde NDC om op elk van deze drie vlakken te professionaliseren, evenals op de projectenbesturing. In de onwerpfase stond het definieren van kernbegrippen (project, change en het inzicht krijgen op de projecten en het projectproces centraal. Ook is de projectenfasering ingericht, evenals de classificatie- en toetsingkaders. Het aanstellen van de Portfoliomanager en het opzetten van PMO, bemensen van de Toetsgroep en van de Regiegroepen waren ook onderdeel van deze fase. 

Eindresultaat

Door de implementatie is een werkend mechanisme neergezet voor besluitvorming over projecten en initiatieven. Ook een transparant proces voor portfoliobesturing is onderdeel van de organisatie geworden. Beslissers in de organisatie beschikken nu over expertise en attitude om de portfoliobesturing en projectenuitvoering succesvol te laten zijn. 

De manager(s) van Arlande die voor resultaat zorgen

Jan Bloem