Kiwa Prismant: Herinrichting datacenter

Situatie en uitdaging

Kiwa Prismant B.V. en fluent Zorgadvies zijn per oktober 2012 gefuseerd onder de naam Kiwa Carity. Prismant was het kennis- en expertisecentrum van de zorgsector. Prismant verzamelde data en beheerde en bewerkte deze tot informatie, die vervolgens beschikbaar werd gesteld aan derden. Arlande heeft voor en tijdens de fusie gewerkt aan een opdracht voor het toenmalige Prismant.  

Rolbeschrijving

Arlande was tijdens deze opdracht verantwoordelijk voor dit Datacenter. Om het Datacenter en het gebruik ervan weer op de rails te krijgen, is de softwareontwikkelafdeling geprofessionaliseerd. Zowel de Dataintegratie-kant als Business Intelligence en zijn alle noodzakelijke projecten opgestart. Ook kreeg Arlande de opdracht de afdeling Informatieproducten om te zetten naar een efficiënte en effectieve afdeling. Om dit te realiseren is de aanwezige ad hoc werkwijze opgebogen naar een proces- en projectmatige werkwijze. Met de gebruikersafdelingen zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening op basis van een Service Level Agreement (SLA). Er is een lange termijn strategie voor verdere professionalisering van de aanwezige infrastructuur gemaakt. Tevens is een eerste opzet van een informatiebeleid vormgegeven. Op de afdeling is een start gemaakt met een cultuuromslag, waarbij commercieel denken en servicegerichtheid een essentieel onderdeel waren. Door de ontstane situatie in 2010, waarbij surseance van betaling is aangevraagd zijn de werkzaamheden gedurende enige maanden stil gezet. In deze periode is de going concern het belangrijkste aandachtspunt geweest. Na de overname door KIWA zijn de werkzaamheden overgedragen aan een KIWA manager die is aangesteld.

Eindresultaat

Resultaten die door Arlande bereikt zijn, zijn de omslag van een ad hoc werkwijze naar een proces- en projectmatige werkwijze en een onderbouwde en product gebaseerde begroting en planning voor de benodigde werkzaamheden. Ook is er een eerste opzet van een SLA met de gebruikersafdelingen en een informatiebeleid neergezet en is er overzicht gecreëerd van de benodigde kennis en vaardigheden en een match met de aanwezige kennis en vaardigheden.