HTM: Projectmanagement

Situatie

HTM Personenvervoer is een Nederlands vervoersmaatschappij die het openbaar vervoer met tram exploiteert in de regio Haaglanden. Sinds 2006 exploiteert HTM ook lightrail onder de naam RandstadRail. Na een aantal negatieve ervaringen met grote projecten is het brede veranderprogramma
Sc Projecten gestart. Het doel hierbij was om meer grip te krijgen op (strategische) projecten en er voor te zorgen dat bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd konden worden.  

Uitdaging

De uitdaging bij HTM was om in een organisatie die niet gewend is aan projectmatig werken, aangestuurd volgens het principe van integraal management, succesvol in te voeren.

Rolbeschrijving

Tijdens dit programma was Arlande verantwoordelijk voor de realisatie van projecten (vastgesteld in de projectenporfolio), het rapporteren naar de directie, de kwaliteitsborging en de aansturing, advisering en coaching van de projectmanagers van de strategische projecten. Hiertoe behoorde de uitbreiding van de RandstadRail lijn en de ingebruikname van de chipkaart. Ook adviseerde en coachte Arlande de projectmanagers van overige projecten, waaronder de initiatie-implementatie van Maximo en de her-implementatie van het Personeel Informatiesysteem.  

Arlande heeft bij HTM de inrichting van de organisatie, processen en systemen van het veranderprogramma verzorgt. Er is een projectmanagement methodiek ingevoerd, gebaseerd op Prince 2 ondersteund door Sharepoint. Ook is een opleidingsplan opgesteld, zijn de strategische projecten opgestart en zijn de projectmanagers van HTM ingewerkt om vervolgens de werkzaamheden van Arlande over te kunnen nemen. 

Eindresultaat

Arlande heeft ervoor gezorgd dat de projectmanagers van HTM zelf in staat waren om de projecten en het managen daarvan succesvol over te nemen en uit te voeren.