Gemeente Amsterdam: Implementatie project Mobiele Handhaving

"Amanda heeft op overtuigende wijze de gebruikers betrokken bij het project en de wijzigingen in de organisatie door ze bijna allemaal persoonlijk aandacht en ondersteuning te geven. De acceptatie van de nieuwe dienst en technologie is daardoor aanmerkelijk eenvoudiger verlopen." Rienk Hoff – Directeur Handhaving & Toezicht

Handhaving & Toezicht is de centrale handhavingsdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Door de groeiende behoefte tot centralisering was er ook de wens om de handhavingsprocessen te uniformeren en te ontwikkelen naar mobiele handhaving. Het project Mobiele Handhaving verving de bestaande handhavingsapplicaties en zorgde ervoor dat alle 500 handhavers hun taken op een smartphone middels een nieuwe applicatie op één en dezelfde wijze kunnen uitvoeren. 

Situatie

Vanwege de decentrale situatie en de lokale verschillen hebben we gewerkt met implementatiecoördinatoren per organisatieonderdeel. Met deze coördinatoren is een implementatieplan per organisatieonderdeel opgesteld, omdat de situatie per onderdeel verschilde. Middels centrale en lokale overleggen is de inrichting, implementatie en nazorg volledig uitgevoerd.

Rol

Amanda was als implementatiemanager aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hadden met de realisatie en implementatie van de voorziening mobiele handhaving. Ze was o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van de implementatieplannen per stadsdeel, het aansturen van de implementatiecoördinatoren, het coördineren van aanpassingen aan proces- en werkinstructies, het coördineren van opleidingen en trainingen, het ondersteunen van de overall projectmanager en hem vervangen bij afwezigheid, het creëren van draagvlak, het implementeren van de handhavingssoftware en was ze sparringpartner voor project, programma en business. Deze werkzaamheden hebben geresulteerd in een succesvol project, dat binnen het begrote budget en de tijdsplanning is gebleven. 

Eindresultaat

Het project is tijdig en binnen budget opgeleverd. De business was ook zeer tevreden over het resultaat  aangezien de kritische bedrijfsprocessen met minimale aanpassingen ongestoord doorgang konden vinden. 

De nieuwe manier van werken vormt een platform voor een hoop nieuwe digitaliseringsmogelijkheden, zoals fietshandhaving, sociale handhaving (achter de voordeur), het werken met Top600-signaleringen en vooral: Kwalitatieve informatie gestuurde handhaving. Het is hiermee een zeer toekomstbestendige oplossing en draagt – net als de centrale overleggen – bij aan de uniformering van de gehele handhavingsorganisatie.