Contact

Peter de Beurs

Peter de Beurs

Ik ben begonnen als consultant en doorgegroeid in diverse senior managementfuncties en later als zelfstandig project- en programmamanager met een veranderopgave in dynamische organisaties. De laatste 10 jaar heb ik me toegelegd op de projectmatige en veranderkundige kant van het vak met Leanprincipes als denkkader. Ik heb vele jaren in de overheidssector en zakelijke dienstverlening gewerkt waar ik vooral geleerd heb om processen in te richten en te verbeteren, mensen mee te nemen in verandering en scherpte aan te brengen. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met uitdagende trajecten waarbij het succes van de verbetering iedere keer weer zat in een combinatie van inhoud, processen en gedrag. Sinds twee jaar richt ik mij tevens op de onderwijssector met specialisatie in onderwijslogistiek. Ik start in ieder project met een gedegen plan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Ik zoek draagvlak voor de aanpak en het gewenste resultaat en geef duidelijk aan wat ieders bijdrage hier in is. Ik werk actief samen met en geef leiding aan verbeterteams door hen te coachen naar het gewenste resultaat en hecht veel waarde aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen en buiten de organisatie (in de keten). Mijn manier om leiding te geven aan verandering en verbetering is het samen met de organisatie vormgeven van een toekomstvisie, het meetbare maken van doelen en kwaliteitseisen en vervolgens het begeleiden van gebruikers bij het realiseren hiervan. Ik ben sterk in het creëren van structuur, het aanbrengen van scherpte en het motiveren van medewerkers door hen te coachen van aanpak naar eindresultaat. Mijn rol als Transitiemanager/ Leanconsultant is leiding geven aan en trainen van verbeterteams, zelf laten doen, niet overnemen maar begeleiden, coachen en het bevorderen van samenwerking. Ik beweeg mij gemakkelijk in organisaties, zoek mensen op en biedt hulp en ondersteuning. Ik ben een typische bedrijfsvoeringsman die de verbinding legt tussen strategische doelen en de operations. Ik toets voortdurend of het resultaat voldoet aan de verwachting, stuur bij en coach de leden door het projectdoel als richtsnoer te houden. Opdrachtgevers kenmerken mij als ‘mensen kunnen enthousiasmeren, prettig om mee te werken, degelijke werkwijze, koersvast en problemen zichtbaar maken’. Mijn communicatiestijl is toegankelijk, open en direct maar altijd met respect en gericht op het beter maken van de organisatie.