Contact

Ruben van Twillert

Ruben van Twillert

Intrinsieke nieuwsgierigheid voor menselijk gedrag in de werkomgeving kenmerkt mijn motivatie om organisaties te helpen resultaat te behalen. De mensen maken de organisatie en daarmee is het altijd in beweging. Net als ik, want door mijn gedrevenheid naar vooruitgang sta ik nooit stil. Vooruitgang vergt inzicht en inzicht ontstaat bij mij vanuit een sterk analytisch, kritisch en creatief vermogen. Dit kwam goed tot uiting in de inhoudelijke bijdragen in mijn werk in de Tweede Kamer: voorbereiding debatten, schrijven van beleidsstukken maar ook op communicatiegebied: schrijven van spreekteksten, beheer social media-accounts, contact met media en het organiseren van landelijke partijcongressen. Vanuit mijn opleidingen heb ik mijn aangeboren sensitiviteit voor het doorgronden van mensen verder aangescherpt, waardoor ik individueel gedrag, maar ook groepsprocessen snel in kaart kan brengen en kan vertalen naar een weloverwogen advies. En door mijn werkervaring in de politiek is mijn bestuurlijke-politieke sensitiviteit in combinatie met een haarfijn gevoel voor communicatie, een belangrijke tool om het advies om te zetten in een concreet actieplan. Het vak communicatie heeft mijn grootste interesse. Communicatie vind ik fascinerend. Dat uit zich, naast mijn eerdere werkzaamheden in de politiek, ook in mijn wekelijkse radioprogramma dat ik presenteer. Ik ben een vragensteller en stel altijd net even wat andere vragen waardoor gesprekken vaak verfrissend en leerzaam zijn. Vragen stellen, doorvragen en goed luisteren kenmerken wie ik ben als persoon en dus ook als manager.