Contact

Karim Ras

Karim Ras

Ik ben een verbindende generalist die bij voorkeur werkt aan het organiseren van zaken die je als individu alleen niet kunt regelen en daarom bij uitstek binnen de werkingssfeer van publieke organisaties, zoals overheden, valt. Ik ondersteun bestuurders en managers van publieke organisaties zodat die in het ‘wat’ kaderstellend kunnen zijn en in het ‘hoe’ ruimte durven laten voor de eigen invulling van bewoners, ondernemers, cliënten of patiënten. Als bestuurs- en managementadviseur ben ik gespecialiseerd in het transformeren van de bedrijfsvoering van publieke organisaties, zodat die grip krijgen op de uitvoering en beheersing van de kosten. Als 'partner in public' help ik intelligence, expertise, innovatie en uitvoering met elkaar te verbinden. In die combinatie help ik publieke organisaties bij het realiseren van toekomstbestendigheid. Verbetering, verandering en vernieuwing van de bedrijfsvoering kan de uitvoering van de publieke taken optimaal ondersteunen. Dat is immers waar het publiek en publieke organisaties elkaar vinden en waar publieke waarde ontstaat. Als frisse dwarskijker kan ik een open en scherpe blik bieden. Tevens ben ik een aanjager als het gaat om het in gang zetten van organisatieverandering gericht op verbetering van de publieke waarde. Hierbij treed ik slagvaardig en energiek op. Ik ken mijn kwaliteiten en her- en erken die van anderen en weet zo tot een interessant spel van samenwerking te komen.