Contact

Karim Ras

Karim Ras

Sinds 2009 heb ik als veranderaar in verschillende rollen diverse advies- en implementatieopdrachten uitgevoerd. De laatste vier jaar bij een G4-gemeente met als resultaat operationele en tactische transformatie van zowel de beleids- als uitvoeringscyclus binnen de domeinen beheer en onderhoud en toezicht en handhaving. Doel van die opdrachten was om de gemeentelijke professionals te ondersteunen bij hun veranderopgave om te komen tot de situatie dat de gestelde doelen effectief en efficiënt kunnen worden bereikt. Rode draad daarbij was het organiseren en aanjagen op vier onderdelen: gedrag, leiderschap, proces en governance. Mijn werkwijze is transparant en pragmatisch: voordoen, samen doen en zelf doen. Hierdoor weet ik draagvlak te creëren, met als resultaat dat alle betrokken bij de transformatie zich eigenaar gaan voelen van de daarvoor benodigde verandering. Ik ben gewend om te werken in en aan veranderkundige programma’s en projecten in complexe omgevingen, die een hoog financieel, maatschappelijk of politiek afbreukrisico kennen. Door aandacht te hebben voor zowel de context als de content kom ik snel tot de kern van vraagstukken, zodat ik daar via een advies of een interventie een passende en duurzame oplossing voor kan bieden. Als aanjager en coachend leider ben ik gedreven en enthousiast. Als generalist luister ik naar en geef ik ruimte en aandacht aan de professionals met wie ik samenwerk, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn. Verbinding kunnen maken is mijn kracht in mijn werk als veranderaar. Ik weet de juiste contacten te leggen en mensen samen te brengen en mee te krijgen, zodat we samen de beste resultaten behalen. Voor mij is belangrijk dat het werk leuk is. Onzekerheid hoort daar bij. Daarom ben ik niet bang om onbekende wegen in te slaan. Dat past bij een leven lang leren en ontwikkelen en die reis deel ik graag met anderen.