Contact

Onno-Hans Noteboom

Transitie-, Innovatiemanager

Onno-Hans Noteboom

Onno-Hans is betrokken geweest bij grote integrale vernieuwingsprogramma’s in de industrie, telecom/netwerken, openbaar vervoer, bouw- en infra en onderwijssector het betrof hier meestal een innovatie/disruptieve, performance, ketensamenwerking en/of productiviteitsvraagstuk. Daarnaast heeft hij zich bezig gehouden met enkele bijzondere projecten binnen het domein veiligheid. Het hanteerbaar maken van complexiteit stond hierbij centraal. De bijdrage die ik in deze programma’s heb geleverd hebben altijd te maken gehad met organisatie ontwerp en duurzame ontwikkeling van mens en organisaties. Het bouwen aan ‘lerende organisaties en een leven lang ontwikkelen’. De afgelopen jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt op het snijvlak van onderwijs-arbeidsmarkt vraagstukken en de balans tussen technologische- en sociale innovatie (human capital) in verschillende sectoren. De laatste tijd veelal regionale vraagstukken op het vlak van samenwerken bedrijfsleven – beroepsonderwijs. Waarbij steeds meer aandacht komt te liggen op het ontwikkelen van skills, persoonlijke vorming en integraal leren-leren als thema’s gekoppeld aan ‘overheidsbeleid’. Onno-Hans heeft ervaring in het onderwijs als programmaleider Innoveren en Organiseren (programma methodisch innoveren) binnen het domein Bedrijfskunde, Logistiek en Economie. Heeft diverse curricula (her)ontwikkeld, waaronder een Associate Degree op het gebied van praktijk-werkplekleren in het MKB en heeft als voorzitter afstudeercommissie bedrijfskunde de relatie met het bedrijfsleven versterkt en input gegeven voor ‘het nieuwe thema gestuurd afstuderen’, waarbij de student als verandermotor werd ingezet. Onno-Hans heeft ervaring met running-the-business en verbeteren van de business, alsmede het veranderen en vernieuwen (innoveren) van de business en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe (onderwijs/leer) concepten. Binnen Arlande is Onno-Hans voorzitter van de werkgroep onderwijs en als principal associate betrokken bij innovatie- en professionaliseringsprogramma’s in de publieke- en privatesector.