Contact

Pieta Rozema

Pieta Rozema

CIO/Directeur Operations/Interim ICT manager met een bewezen trackrecord op het gebied van professionaliseren en reorganiseren van organisaties en omgevingen met een grote IT-component. Creatief in het vertalen van strategie naar haalbare, concrete en breed gedragen plannen en oplossingen. Ik ben snel in staat om de hoofdlijnen te zien en te komen tot een pragmatisch aanpak. Veelal is interventie op meerdere vlakken nodig (van applicatielandschap tot infrastructuur, van processen tot interactie tussen medewerkers, van organisatie inrichting tot de juiste man/vrouw op de goede plek zetten). Juist in die breedte kom ik tot mijn recht. Altijd met respect voor medewerkers, maar wel met een duidelijk doel voor ogen.