Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

zoeken op expertise

Pagina's

Remco Reitsma
Portfoliomanager
Pmo, Portfoliomanagement, Projectmanagement

Na 11 jaar lijnfuncties in de business heb ik vanaf 1999 mijn drive gevonden in het realiseren van de organisatiedoelen door het managen van projecten en portfolio’s (PPM). Mijn kennis van en ervaring met leidinggeven, strategie, marketing en financiën vormen de basis voor een effectieve samenwerking met zowel de controllers en CFO’s als met de verantwoordelijken voor business en strategie. Samenwerken en het realiseren van organisatiedoelen zit in mijn DNA. Ik heb zowel adviserende als uitvoerende rollen (ook als meewerkend voorman) op het gebied van project...
Frank Riedijk
(Project/Programma)manager Digitale Transformatie
Agile, Scrum, Project- en programmamanager, Adviesvaardigheid, Prince II

Sinds 1985 heb ik veel verschillende ICTprojecten uitgevoerd en vorm gegeven om business doelen te bereiken. Doordat overzicht houden en teamleiding mijn tweede natuur zijn en nieuwe technologie in business me intrigeert, heb ik me toegelegd op advies van oplossingen en project- en programmamanagement om de realisatie te kunnen verzorgen. Door me de afgelopen jaren toe te leggen op e-commerce en online marketing heeft mijn focus zich aanvullend op digitale transformatie gericht. Dit nieuwe werkgebied geeft me door de vele nieuwe uitdagingen veel energie. Door relaties met klanten en leveranciers te onderhouden kan ik klanten ook ondersteunen over actuele softwaremogelijkheden, cloud, licentiestructuren etc. U zult mij leren kennen als een betrouwbare en proactieve persoon, die verantwoordelijkheid neemt voor de uitdaging en de omgeving daarin meeneemt. Met mijn humor, transparante opstelling en scherpe analyse help ik opdrachtgevers graag met het realiseren van belangrijke verbeteringen. Uiteraard kan ik 'klassieke' werkwijzes en moderne agile methoden toepassen.
...
Jan Schrevel
Projectmanager IV/ICT/IBP
Resultaatgericht en gedreven, Communicatief, Analytisch, Helikopterview, Motiverend en inspirerend

Ik ben een ervaren informatie-, lijn- en programmamanager. Ik heb vooral mijn sporen verdiend in het verbeteren van de ICT en de ICT-diensten in het onderwijs. Ik ga daarbij uit van de vraag van het onderwijs. Voor mij is het uitgangspunt, dat ICT en informatievoorziening dienstbaar zijn aan het primaire proces, direct of indirect. Aansluitend daarop heb ik in opdrachten aanbestedingen uitgevoerd voor de inkoop van dienstverlening, zoals colocatie, hosting en horizontale sourcing en de daarop volgende implementatie als projectleider begeleid. Ik heb in verschillende gevallen de ICT ondersteunend gemaakt voor het onderwijs, mede om nieuwe onderwijsontwikkelingen te stimuleren of beter te ondersteunen. Het raakvlak van organisatie en onderwijs is daarbij mijn werkgebied. De laatste tijd heb ik me tevens gespecialiseerd in het implementeren van informatiebeveiliging en privacy volgens de AVG2018, omdat daaraan grote behoefte is. Ik heb mij daar in verschillende opdrachten mee beziggehouden. Ik ben gecertificeerd als CIPP/E, een certificering van de IAPP, een van de wereldwijd leidende instituten op het gebied van...
Fons Spliet
Projectmanager Huisvesting
Organisator, Organisatiesensitief, Deskundig, Besluitvaardig, Focus op samenwerking, Zelfstandig

Al 20 jaar werk ik afwisselend als interim-manager, projectmanager en regisseur in het brede vastgoed en facilitaire werkveld. Hierbij ondersteun ik organisaties van 10 tot 10.000 werknemers gelegen in de Randstad met vraagstukken over vastgoed, huisvesting en facilitair management. Ik werk volgens een vast protocol om vraagstukken te begeleiden en af te ronden. 1. Inventarisatie fase; 2. Visie/strategie en opmaak plan van aanpak; 3. Opmaak voorlopig ontwerp als discussiestuk; 4. Vaststelling definitief voorstel; 5. Realisatie; 6. Afronding, borging, overdracht en evaluatie. Ik ben gewend in teamverband te werken waarbij afstemming en samenwerking met andere disciplines van cruciaal belang is. Het creëren van draagvlak bij transitie- en verandertrajecten is naar mijn mening essentieel, voordat de realisatiefase wordt ingezet. Niet alle wensen en eisen uit een organisatie zijn realistisch en uitvoerbaar, maar door onderwerpen en werkwijzen gezamenlijk te analyseren, kom je tot praktische en slimme oplossingen. Mijn insteek daarom is om alle belanghebbenden te betrekken gedurende alle fasen en veel aandacht...
Lodewijk van der Vossen
Verbeter manager, Programma manager, Interimmanager
Project en programmamanagement

Als resultaatgericht persoon met een vriendelijke benadering, werk ik vanuit een totaaloverzicht over het gebied waarin in werkzaam ben. Door het proactief benaderen van besluiten en stappen die genomen gaan worden, kunnen voordelen bereikt worden waar de organisatie nog jaren de vruchten zal plukken. ICT dienstverlening bestaat voor een substantieel deel uit ingekochte componenten. Van een schroefje tot een compleet geoutsourcete omgeving. Meer dan 30 jaar ervaring in verschillende rollen geven me een pallet van ervaringen om passend op elke nieuwe omgeving oplossingen toe te passen. Voor 2000 heb ik meegewerkt aan outsourcing-trajecten vanuit de leverancier met het insourcen van de gehele ICT van Akzo Nobel en het mainframe van de Gasunie. Na 2000 waren dit trajecten vanuit de klantenkant. Met inlevingsvermogen voor de verschillende rollen, interne klant, ict-medewerker, financieel verantwoordelijke en de toekomstige leverancier, borg ik de toekomstige kwaliteit van dienstverlening in relatie tot kosten. Ik schakel makkelijk van werkvloerniveau tot raad van bestuur. Het betrokken houden van...
Florian Harderwijk
Ervaren Programma- en Projectmanager
Durf, Analytisch, Besluitvaardig, Betrouwbaar, Communicatief, Accuraat

Als verandermanager kan ik met mijn (technische- en functionele) achtergrond en ervaring in innovatie- en verandertrajecten snel de essentie doorgronden en resultaat behalen. Van daaruit kan ik veranderingen effectief managen waarbij de lopende operatie zo min mogelijk wordt verstoord. Aangevuld met mijn onderwijs-...

Pagina's