Contact

De managers van Arlande die voor resultaat zorgen

38 manager(s)

Pagina's

Fons Spliet
Projectmanager Huisvesting
Organisator, Organisatiesensitief, Deskundig, Besluitvaardig, Focus op samenwerking, Zelfstandig

Al 20 jaar werk ik afwisselend als interim-manager, projectmanager en regisseur in het brede vastgoed en facilitaire werkveld. Hierbij ondersteun ik organisaties van 10 tot 10.000 werknemers gelegen in de Randstad met vraagstukken over vastgoed, huisvesting en facilitair management. Ik werk volgens een vast protocol om vraagstukken te begeleiden en af te ronden. 1. Inventarisatie fase; 2. Visie/strategie en opmaak plan van aanpak; 3. Opmaak voorlopig ontwerp als discussiestuk; 4. Vaststelling definitief voorstel; 5. Realisatie; 6. Afronding, borging, overdracht en evaluatie. Ik ben gewend in teamverband te werken waarbij afstemming en samenwerking met andere disciplines van cruciaal belang is. Het creëren van draagvlak bij transitie- en verandertrajecten is naar mijn mening essentieel, voordat de realisatiefase wordt ingezet. Niet alle wensen en eisen uit een organisatie zijn realistisch en uitvoerbaar, maar door onderwerpen en werkwijzen gezamenlijk te analyseren, kom je tot praktische en slimme oplossingen. Mijn insteek daarom is om alle belanghebbenden te betrekken gedurende alle fasen en veel aandacht...
Frank W.M. Verstraten
Leanprofessional (black belt)
Lean Way of Working

Ik ben een al 44 jaar durend leer-werktraject in nagenoeg alle branches en een zeer grote variëteit in functies en opdrachten en aanvullende studies. Ik heb een voorkeur voor tijdsdruk, weerstand of andere afbreukrisico's. Mijn stijl is doelgericht en zakelijk maar vooral ook creatief. Maar ik zorg er wel voor dat het prettig blijft. Mijn werkformule bestaat uit zeer gedegen analyse, haalbaarheid van de follow up en een daarbij behorende management- of adviesstijl. "Lean-thinking" is zeer herkenbaar aanwezig. Ik weet maar al te goed dat een goede oplossing voor complexe problemen en grote veranderingen pas een eerste stap is die gaandeweg gedragen moet worden door de mensen die het ondergaan. Een slimme fasering met goede communicatie is de route die ik daarbij kies. Een opdrachtgever is voor mij zeer belangrijk. Hij of zij moet slagen in de voorgenomen missie. Dat vergt nauwgezette communicatie, afstemming en vertrouwen. Het is mijn taak daar invulling aan te geven en al mijn expertise en ervaring daarvoor in te zetten. Mijn devies: "When the Going Gets Tough, the Tough Get Going". Mijn beste ervaring? Ik heb...

Pagina's