Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

40 manager(s)

Pagina's

Frank Riedijk
(Project/Programma)manager Digitale Transformatie
Agile, Scrum, Project- en programmamanager, Adviesvaardigheid, Prince II

Sinds 1985 heb ik veel verschillende ICTprojecten uitgevoerd en vorm gegeven om business doelen te bereiken. Doordat overzicht houden en teamleiding mijn tweede natuur zijn en nieuwe technologie in business me intrigeert, heb ik me toegelegd op advies van oplossingen en project- en programmamanagement om de realisatie te kunnen verzorgen. Door me de afgelopen jaren toe te leggen op e-commerce en online marketing heeft mijn focus zich aanvullend op digitale transformatie gericht. Dit nieuwe werkgebied geeft me door de vele nieuwe uitdagingen veel energie. Door relaties met klanten en leveranciers te onderhouden kan ik klanten ook ondersteunen over actuele softwaremogelijkheden, cloud, licentiestructuren etc. U zult mij leren kennen als een betrouwbare en proactieve persoon, die verantwoordelijkheid neemt voor de uitdaging en de omgeving daarin meeneemt. Met mijn humor, transparante opstelling en scherpe analyse help ik opdrachtgevers graag met het realiseren van belangrijke verbeteringen. Uiteraard kan ik 'klassieke' werkwijzes en moderne agile methoden toepassen.
...
Fons Spliet
Projectmanager Huisvesting
Organisator, Organisatiesensitief, Deskundig, Besluitvaardig, Focus op samenwerking, Zelfstandig

Al 20 jaar werk ik afwisselend als interim-manager, projectmanager en regisseur in het brede vastgoed en facilitaire werkveld. Hierbij ondersteun ik organisaties van 10 tot 10.000 werknemers gelegen in de Randstad met vraagstukken over vastgoed, huisvesting en facilitair management. Ik werk volgens een vast protocol om vraagstukken te begeleiden en af te ronden. 1. Inventarisatie fase; 2. Visie/strategie en opmaak plan van aanpak; 3. Opmaak voorlopig ontwerp als discussiestuk; 4. Vaststelling definitief voorstel; 5. Realisatie; 6. Afronding, borging, overdracht en evaluatie. Ik ben gewend in teamverband te werken waarbij afstemming en samenwerking met andere disciplines van cruciaal belang is. Het creëren van draagvlak bij transitie- en verandertrajecten is naar mijn mening essentieel, voordat de realisatiefase wordt ingezet. Niet alle wensen en eisen uit een organisatie zijn realistisch en uitvoerbaar, maar door onderwerpen en werkwijzen gezamenlijk te analyseren, kom je tot praktische en slimme oplossingen. Mijn insteek daarom is om alle belanghebbenden te betrekken gedurende alle fasen en veel aandacht...
Lodewijk van der Vossen
Verbeter manager, Programma manager, Interimmanager
Project en programmamanagement

Als resultaatgericht persoon met een vriendelijke benadering, werk ik vanuit een totaaloverzicht over het gebied waarin in werkzaam ben. Door het proactief benaderen van besluiten en stappen die genomen gaan worden, kunnen voordelen bereikt worden waar de organisatie nog jaren de vruchten zal plukken. ICT dienstverlening bestaat voor een substantieel deel uit ingekochte componenten. Van een schroefje tot een compleet geoutsourcete omgeving. Meer dan 30 jaar ervaring in verschillende rollen geven me een pallet van ervaringen om passend op elke nieuwe omgeving oplossingen toe te passen. Voor 2000 heb ik meegewerkt aan outsourcing-trajecten vanuit de leverancier met het insourcen van de gehele ICT van Akzo Nobel en het mainframe van de Gasunie. Na 2000 waren dit trajecten vanuit de klantenkant. Met inlevingsvermogen voor de verschillende rollen, interne klant, ict-medewerker, financieel verantwoordelijke en de toekomstige leverancier, borg ik de toekomstige kwaliteit van dienstverlening in relatie tot kosten. Ik schakel makkelijk van werkvloerniveau tot raad van bestuur. Het betrokken houden van...
Onno Hans Noteboom
Transitie- Innovatiemanager
Nieuwsgierig, Vernieuwend, Methodisch, Resultaatgericht, (Agile)Organisatie ontwikkelingen

De rode draad in de verschillende programma's en projecten is altijd, running the business, verbeteren, veranderen en vernieuwen van de business. Met name het stuk innovatie en vernieuwing komt in de verschillende programma's altijd terug. Hoe kom je van A naar B en welke stappen dien je daarvoor te maken, gebruikmakend van de verschillende tijddimensies die in programma's en projecten spelen. De basis voor deze aanpak ligt in de Delftse Intelligent Systems Approach, veel van de programma's en projecten kennen een doorlooptijd van om en rond de 4-6 jaar. Naast continouos improvement van processen, technologie en mensen spelen ook besluitvorming, governance en leiderschap een belangrijke rol. Veel van de projecten hebben een sterke omgeving en regio benadering. Daarnaast zit er altijd een opleiding en training component in, waar de affiniteit met het (beroeps) onderwijs is ontstaan

Pagina's