Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

42 manager(s)

Pagina's

Remco Reitsma
Portfoliomanager
Pmo, Portfoliomanagement, Projectmanagement

Na 11 jaar lijnfuncties in de business heb ik vanaf 1999 mijn drive gevonden in het realiseren van de organisatiedoelen door het managen van projecten en portfolio’s (PPM). Mijn kennis van en ervaring met leidinggeven, strategie, marketing en financiën vormen de basis voor een effectieve samenwerking met zowel de controllers en CFO’s als met de verantwoordelijken voor business en strategie. Samenwerken en het realiseren van organisatiedoelen zit in mijn DNA. Ik heb zowel adviserende als uitvoerende rollen (ook als meewerkend voorman) op het gebied van project...
Frank Riedijk
(Project/Programma)manager Digitale Transformatie
Agile, Scrum, Project- en programmamanager, Adviesvaardigheid, Prince II

Sinds 1985 heb ik veel verschillende ICTprojecten uitgevoerd en vorm gegeven om business doelen te bereiken. Doordat overzicht houden en teamleiding mijn tweede natuur zijn en nieuwe technologie in business me intrigeert, heb ik me toegelegd op advies van oplossingen en project- en programmamanagement om de realisatie te kunnen verzorgen. Door me de afgelopen jaren toe te leggen op e-commerce en online marketing heeft mijn focus zich aanvullend op digitale transformatie gericht. Dit nieuwe werkgebied geeft me door de vele nieuwe uitdagingen veel energie. Door relaties met klanten en leveranciers te onderhouden kan ik klanten ook ondersteunen over actuele softwaremogelijkheden, cloud, licentiestructuren etc. U zult mij leren kennen als een betrouwbare en proactieve persoon, die verantwoordelijkheid neemt voor de uitdaging en de omgeving daarin meeneemt. Met mijn humor, transparante opstelling en scherpe analyse help ik opdrachtgevers graag met het realiseren van belangrijke verbeteringen. Uiteraard kan ik 'klassieke' werkwijzes en moderne agile methoden toepassen.
...
Fons Spliet
Projectmanager Huisvesting
Organisator, Organisatiesensitief, Deskundig, Besluitvaardig, Focus op samenwerking, Zelfstandig

Al 20 jaar werk ik afwisselend als interim-manager, projectmanager en regisseur in het brede vastgoed en facilitaire werkveld. Hierbij ondersteun ik organisaties van 10 tot 10.000 werknemers gelegen in de Randstad met vraagstukken over vastgoed, huisvesting en facilitair management. Ik werk volgens een vast protocol om vraagstukken te begeleiden en af te ronden. 1. Inventarisatie fase; 2. Visie/strategie en opmaak plan van aanpak; 3. Opmaak voorlopig ontwerp als discussiestuk; 4. Vaststelling definitief voorstel; 5. Realisatie; 6. Afronding, borging, overdracht en evaluatie. Ik ben gewend in teamverband te werken waarbij afstemming en samenwerking met andere disciplines van cruciaal belang is. Het creëren van draagvlak bij transitie- en verandertrajecten is naar mijn mening essentieel, voordat de realisatiefase wordt ingezet. Niet alle wensen en eisen uit een organisatie zijn realistisch en uitvoerbaar, maar door onderwerpen en werkwijzen gezamenlijk te analyseren, kom je tot praktische en slimme oplossingen. Mijn insteek daarom is om alle belanghebbenden te betrekken gedurende alle fasen en veel aandacht...
Frank W.M. Verstraten
Leanprofessional (black belt)
Lean Way of Working

Ik ben een al 44 jaar durend leer-werktraject in nagenoeg alle branches en een zeer grote variëteit in functies en opdrachten en aanvullende studies. Ik heb een voorkeur voor tijdsdruk, weerstand of andere afbreukrisico's. Mijn stijl is doelgericht en zakelijk maar vooral ook creatief. Maar ik zorg er wel voor dat het prettig blijft. Mijn werkformule bestaat uit zeer gedegen analyse, haalbaarheid van de follow up en een daarbij behorende management- of adviesstijl. "Lean-thinking" is zeer herkenbaar aanwezig. Ik weet maar al te goed dat een goede oplossing voor complexe problemen en grote veranderingen pas een eerste stap is die gaandeweg gedragen moet worden door de mensen die het ondergaan. Een slimme fasering met goede communicatie is de route die ik daarbij kies. Een opdrachtgever is voor mij zeer belangrijk. Hij of zij moet slagen in de voorgenomen missie. Dat vergt nauwgezette communicatie, afstemming en vertrouwen. Het is mijn taak daar invulling aan te geven en al mijn expertise en ervaring daarvoor in te zetten. Mijn devies: "When the Going Gets Tough, the Tough Get Going". Mijn beste ervaring? Ik heb...
Lodewijk van der Vossen
Verbeter manager, Programma manager, Interimmanager
Project en programmamanagement

Als resultaatgericht persoon met een vriendelijke benadering, werk ik vanuit een totaaloverzicht over het gebied waarin in werkzaam ben. Door het proactief benaderen van besluiten en stappen die genomen gaan worden, kunnen voordelen bereikt worden waar de organisatie nog jaren de vruchten zal plukken. ICT dienstverlening bestaat voor een substantieel deel uit ingekochte componenten. Van een schroefje tot een compleet geoutsourcete omgeving. Meer dan 30 jaar ervaring in verschillende rollen geven me een pallet van ervaringen om passend op elke nieuwe omgeving oplossingen toe te passen. Voor 2000 heb ik meegewerkt aan outsourcing-trajecten vanuit de leverancier met het insourcen van de gehele ICT van Akzo Nobel en het mainframe van de Gasunie. Na 2000 waren dit trajecten vanuit de klantenkant. Met inlevingsvermogen voor de verschillende rollen, interne klant, ict-medewerker, financieel verantwoordelijke en de toekomstige leverancier, borg ik de toekomstige kwaliteit van dienstverlening in relatie tot kosten. Ik schakel makkelijk van werkvloerniveau tot raad van bestuur. Het betrokken houden van...
Onno Hans Noteboom
Transitie-, Innovatiemanager
Nieuwsgierig, Vernieuwend, Methodisch, Resultaatgericht, (Agile)Organisatie ontwikkelingen

Pagina's