Contact

DE MANAGERS VAN ARLANDE DIE VOOR RESULTAAT ZORGEN

42 manager(s)

Pagina's

Babette Ruijter
Besluitvaardig, Communiceren, Coalities sluiten, Betrouwbaar, Creatief, Coachen

Mijn loopbaan bestaat vooral uit projectmatig werken: als projectleider, leidinggevende van projectleiders en Project Portfolio Management. Door mijn diverse en brede ervaring ben ik goed in staat geweest om projectleiders te coachen. Ik vind het leuk om met mensen te werken en hun te helpen zich verder te ontwikkelen. Ik heb projectleiders geholpen bij het opstellen van hun plannen en het leiden van het project zelf. Zelf heb ik veel verschillende projecten geleid. Ik heb ervaring opgedaan in kleine en grote bedrijven in verschillende sectoren: overheid, financiële dienstverlening, consumentenproducten, industrie en zakelijke dienstverlening. Ik heb multidisciplinaire organisatie overkoepelende trajecten geleid die onder een hoge tijdsdruk gerealiseerd moesten worden waarbij ook samenwerking plaatsvond met verschillende externe partijen. Belangrijk hierbij is om boven de materie te blijven staan. De verandertrajecten die ik geleid heb hadden rechtstreeks impact op het bedrijfsresultaat. Om een verandering door te kunnen voeren moest er veel tijd besteed worden aan het overtuigen van mensen en creëren van draagvlak...
Peter van Schie
Projectmanager
Besluitvaardig, Resultaatgericht, Organisatiesensitief, Motivator

Ik heb een jarenlange ervaring als projectmanager van projecten met aspecten als consolidatie, uitwijk, outsourcing, cloud diensten, datacenters, netwerken en het verhuizen van systemen en applicaties. Daarbij speelt een upgrade van hardware en software en het toepassen van nieuwe technologieën vaak een belangrijke rol, evenals het inrichten van het beheer voor deze nieuwe omgevingen. Ik beschik over een goede bekendheid met wat de markt te bieden heeft op het gebied van datacenters of cloud computing en heb ervaring met het selecteren van leveranciers door middel van (Europese) aanbestedingen. Tevens heb ik vele jaren leiding gegeven aan teams van ICT-medewerkers/professionals met als primaire verantwoordelijkheid het beheren van ICT-infrastructuren. Ik hanteer PRINCE2 als projectmanagement methodiek in combinatie met een Agile aanpak voor het realiseren van de werkpakketten. Persoonlijke kenmerken zijn besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid met de nodige aandacht voor details. Mijn leidinggevende, motiverende en coachende vaardigheden zijn mede gevormd door externe en interne opleidingen...
Lara Schout
Projectleider
Pragmatisch, Organisator, Verbindend en betrokken, Analytisch, Resultaatgericht

Ik ben een gedreven en enthousiaste organisator. Ik krijg energie van het vertalen van abstracte plannen naar afgebakende, en vooral praktisch uitvoerbare, acties. Ik pak dan ook vaak de rol van initiator/aanjager en geniet van de resultaten die ik samen met mijn team haal. Mijn aanpak kenmerkt zich door pragmatisme en betrokkenheid, samen kom je verder! Enige tijd geleden heb ik dan ook, heel bewust, de overstap gemaakt van het onderzoek naar het projectleiderschap. Binnen Arlande neem ik deel aan het Management Development programma, waarin ik mijzelf verder ontwikkel als projectleider, met name op het gebied van verschillende management- (scrum, lean, prince2) en communicatiestijlen. Als projectleider bij de Gemeente Amsterdam verbond ik betrokkenen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen deze zeer complexe en politieke omgeving heb ik hen begeleid bij de eerste stappen op weg naar data gestuurd werken. Door kleine successen te laten spreken en medewerkers actief te betrekken weet ik duurzame resultaten te behalen. Opdrachten met een grote verandercomponent zie ik dan ook als...
Harald Schuren
Interim IT Manager
Besluitvaardig, Resultaatgericht, Verbinden, Organiseren

Ik hou me vooral bezig met het inrichten, organiseren en uitvoeren van een IT gerelateerd programma en/of het (re)organiseren van een ICT afdeling of organisatie. Ik richt me daarbij vooral op de verbetering van de IT prestatie binnen de organisatie en het motiveren en bouwen van het team. Daarbij blijft het gewenste resultaat centraal staan. Het creëren van draagvlak en motivatie van medewerkers is daarbij een belangrijk onderdeel van het behalen van succes. Het begeleiden en aansturen van verbeteringstrajecten en het opstellen en vertalen van visie naar concrete plannen plaatsen mij vaak centraal in gebieden als het management van complexe projecten en ICT organisaties, besturing van (project-)organisaties, het managen van outsourcing en implementatietrajecten, verbeteren van processen en het coördineren van ICT infrastructurele en applicatie verandertrajecten. Hoofdlijnen en afhankelijkheden van gelijktijdig lopende trajecten staan scherp op mijn netvlies. Hierdoor kunnen de organisatie en de medewerkers gefocust blijven op de scope van hun opdrachten en werkzaamheden. Ik ben...
Berry Sonneveldt
Projectmanager
Stressbestendig, Besluitvaardig, Communicatief, Proactief, Pragmatisch, Verbindend en betrokken

Door mijn IT achtergrond als werkplek- en technisch applicatiebeheerder in combinatie met mijn opleiding Business IT & Management en recente werkervaring als IT projectmanager ben ik een praktische “bruggenbouwer” geworden tussen bedrijfsvraagstukken en de IT. Ik kan de bedrijfsvraagstukken en/of problematiek vertalen naar een (technische) oplossing en kan (inhoudelijk) goed met de IT specialisten communiceren. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en mijzelf wegwijs te maken binnen een organisatie. Collega’s typeren mij als een persoon die makkelijk toegankelijk is en graag het gesprek aangaat. Samen een resultaat bereiken is voor mij een belangrijke drijfveer en daar haal ik veel enthousiasme en drive uit. Voor het uitvoeren en beheersen van mijn projecten hanteer ik een proactieve werkhouding. Waarom het werk uitstellen tot morgen als het vandaag al succesvol afgerond kan zijn? Aspecten als proces, planning, risico’s en budget zijn mij op het lijf geschreven.
Paul Vercauteren
Interim manager
Besluitvaardig, Analytisch, Resultaatgericht, Pragmatisch

Pragmatisch, recht door zee en resultaatgericht zijn kenmerken die op mij als interim- en programma-/projectmanager van toepassing zijn. Daarbij weet ik de mensen mee te nemen in de gekozen oplossingsrichting, zodat er een gezamenlijke aanpak komt om de gewenste resultaten te behalen. Ik ben gewend programma’s en afdelingen aan te sturen en te bewaken vanuit de behoeftes van de organisatie en de verwachtingen en invloeden van buiten de opdrachtomgeving. Dat in zowel Nederlandse als Engelstalige omgevingen. Ik hou me vooral bezig met het inrichten en organiseren van een programma en/of het (re)organiseren van een afdeling of organisatie. Ik richt me daarbij vooral op de procesgang en het bouwen van een team. Daarbij blijft het gewenste resultaat centraal staan. Het creëren van draagvlak en motivatie van ‘mijn’ medewerkers is een belangrijk onderdeel van het behalen van succes. Het begeleiden en aansturen van procesverbeteringstrajecten en het vertalen van visie naar concrete plannen zijn regelmatig terugkerende opdrachten, inclusief het doorvoeren van de daarbij gewenste houding en gedragsverandering. Hoofdlijnen en...

Pagina's